Banner Subhome Noticias y Eventos

Noticias e eventos

Nesta sección recóllese toda a información sobre a actualidade do Banco de España, difundida a través das súas notas de prensa, as intervencións públicas dos seus directivos ou os artigos e entrevistas que publican. Ademais, pódese consultar a axenda pública para coñecer o que será noticia, así como notas dos actos públicos (conferencias, seminarios, etc.) que organiza a institución. Tamén se inclúen ligazóns ás páxinas web de outras institucións relevantes, como o Banco Central Europeo.

Eventos

Uso do calendario: emprega os cursores para desprazarte polo calendario. Pulsando os cursores desprázaste polos días do mes. Pulsando a tecla shift máis cursores desprázaste polos meses. Pulsando a tecla control máis cursores desprázaste polos anos.

Recursos informativos

Imagen Contacto COM

Contacto Departamento de Comunicación