Banner Comun Subhome

Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

Banco de España comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector públicoAbre nunha nova ventá.

A presente declaración de accesibilidade aplícase aos seguintes sitios web:

Situación de cumprimento

Estes sitios web son parcialmente conformes co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018.
  • Poderían existir fallos de edición nas páxinas web e nos documentos finais, aínda que se está a traballar na súa mellora. Concretamente podería haber certos erros ou limitacións nalgunhas páxinas ou aplicacións que conteñen imaxes, gráficos ou táboas complexas, ou nalgunhas funcionalidades das ferramentas de visualización de datos.
 • Carga desproporcionada.
  • Non aplica
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.
  • Poderían existir contidos ou arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requirimentos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración preparouse o 20 de setembro de 2020.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 3 de maio de 2023.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requirimentos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como por exemplo:

 • informar sobre calquera posible incumprimento por parte destes sitios web
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade dos sitios web

A través do formulario electrónicoAbre nunha nova ventá ou mediante contacto telefónico co Centro de Axuda ao Usuario +34 91 338 6666.

Pode presentar:

 • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
 • Unha solicitude de información accesible relativa a:
  • contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4
  • contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na solicitude de información accesible débense concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

Ligazón ao procedemento de solicitudes de información accesible e queixas do artigo 12 do RD 1112/2018Abre nunha nova ventá.

As comunicacións, solicitudes e queixas sobre accesibilidade destes sitios web serán recibidas e tratadas pola División de Gobernanza e Transparencia do Banco de España.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa esta desestímase, non se está de acordo coa decisión adoptada ou a resposta non cumpre os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente, poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcorrera o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

Ligazón ao procedemento de reclamacións do artigo 13 do RD 1112/2018Abre nunha nova ventá.

As reclamacións sobre accesibilidade dixital destes sitios web serán recibidas e tratadas pola vicesecretaría xeral do Banco de España.

Contido opcional

Información do navegador

A través da seguinte ligazón pódese consultar a información básica do navegador que se está a utilizar. Esta información poderá ser solicitada polo servizo técnico do Banco de España co obxecto de facilitar a resolución de certas incidencias.