Entidades e profesionais

Esta é unha sección orientada fundamentalmente ás entidades afectadas pola supervisión do Banco de España e as empresas e profesionais que teñen relación coa institución. No caso das entidades financeiras, recóllense toda a normativa, as guías e as recomendacións que lles afectan, así como a información financeira que deben remitir e todo o relacionado cos sistemas de pagamento e as infraestruturas de mercado. Neste apartado tamén se atopará todo o relativo ás licitacións, os servizos de caixa e efectivo ou as autorizacións e inscricións nos diferentes Rexistros Oficiais que xestiona o Banco de España.