Estatísticas

O Banco de España recompila, elabora e publica un amplo conxunto de estatísticas económicas e financeiras relacionadas coas funcións que ten encomendadas na Lei de Autonomía e como membro do Sistema Europeo de Bancos Centrais (SEBC) e, ademais, as que establece o Plan Estatístico Nacional. Esta actividade desenvólvese seguindo os principios que establece o Compromiso público sobre estatísticas europeas do SEBCAbre nunha nova ventá da.

Nesta sección pódese acceder tanto á información estatística que elabora o Banco de España como aos principais calendarios de difusión.

Indicadores

€STR (1 día)

#

Euribor a un año

#

Cambio EUR/USD

#

Deuda PDE AAPP/PIB

#

Total depósitos de fogares. TVA

#

Cap(+)/Nec(-) de financiación. % do PIBpm

#

Calendario de difusión

Uso do calendario: emprega os cursores para desprazarte polo calendario. Pulsando os cursores desprázaste polos días do mes. Pulsando a tecla shift máis cursores desprázaste polos meses. Pulsando a tecla control máis cursores desprázaste polos anos.

Directo a...

BIEST Busca de información estatística

BExplora Compara dous anos da economía española (1850-2020)

BELab Laboratorio de datos do Banco de España

Vídeo Vídeo Que é o Balance Central?

Imagen Contacto COM

Contacto Servicio de Información de Estadísticas