Estadístiques

El Banco de España recopila, elabora i publica un ampli conjunt d'estadístiques econòmiques i financeres relacionades amb les funcions que té encomanades en la Llei d'Autonomia i com a membre del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC), a més de les que establix el Pla Estadístic Nacional. Esta activitat es desenvolupa seguint els principis establerts al Compromís Públic sobre Estadístiques Europees del SEBCObri una nova finestra dona.

En esta secció es pot accedir tant a la informació estadística que elabora el Banco de España com als principals calendaris de difusió.

 

Indicadors

€STR (1 dia)

#

Euribor a un año

#

Cambio EUR/USD

#

Deuda PDE AAPP/PIB

#

Total dipòsits de llars. TVA

#

Cap(+)/Nec(-) de finançament. % del PIBpm

#

Calendari de difusió

Ús del calendari: utilitza els cursors per desplaçar-te pel calendari. Prement els cursors et desplaces pels dies del mes. Prement la tecla shift més els cursors et desplaces pels mesos. Prement la tecla control més els cursors et desplaces pels anys.

Destacats relacionats

BExplora Compara dos anys de l'economia espanyola (1850-2020)

BELab Laboratori de dades del Banco de España

BIEST Cerca d'informació estadística

Vídeo Vídeo Què és la Central de Balanços?

Imagen Contacto COM

Contacte Servicio de Información de Estadísticas