Banner subhome sobre el banco

Sobre el banc

El Banco de España és una entitat de dret públic que desenvolupa a Espanya la funció de banc central nacional. Té assignada també la supervisió del sistema bancari espanyol i la d'altres intermediaris financers que operen a Espanya.

Estes funcions es desenvolupen en el marc institucional europeu, del qual Banco de España en forma part com a integrant del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) i de l'Eurosistema, així com del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) i del Mecanisme Únic de Resolució (MUR).

banner_Mision

Missió

La missió del Banco de España és aconseguir l’estabilitat dels preus i l’estabilitat financera, afavorint així el creixement econòmic estable. A més, contribueix amb la seua anàlisi a la formulació d’altres polítiques econòmiques.

banner_organizacion

Organització

Banco de España duu a terme les seues funcions a través dels òrgans rectors i les direccions generals internes.

Té dues seus a Madrid i quinze sucursals repartides arreu del territori nacional.

Portal de transparencia

Transparència

El Banco de España és una institució sotmesa a la Llei de Transparència en relació amb aquelles activitats que realitza subjectes al dret administratiu, per a les quals ha de:

  • publicar certes informacions al seu Portal de Transparència i
  • respondre les sol·licituds d’informació que presentin els ciutadans.

La transparència és un mecanisme que els permet saber com es prenen les decisions els afecten.

Imagen progrma de evaluaciones

Programa d’avaluacions

El Banco de España estableix en el Pla Estratègic 2024 la creació d’un Programa d’avaluacions amb la finalitat d’impulsar la seua modernització, incorporar diversos criteris que permeten augmentar l'eficàcia de les seues actuacions i establir un procés de millora contínua de la institució.

Banner_trabajar

Ocupació i beques

T'interessa saber més sobre com és treballar en un banc central? Vols unir-te al nostre equip? Ací podràs conéixer més sobre els valors que ens distingixen i les oportunitats que podem oferir-te. També t'informem sobre com són els nostres processos i els detalls de les diferents convocatòries.

Banner_cooperacion

Cooperació Internacional

L'activitat de cooperació internacional del Banco de España es considera un instrument valuós per assolir els seus objectius en termes d'estabilitat monetària i financera. Es desenvolupa a través de la creació de vincles estables de col·laboració amb institucions financeres amb les quals es compartixen estos mateixos objectius i es concreta en l'intercanvi d'experiències i coneixements i en la difusió de les millors pràctiques de la banca central. Estes activitats es desenvolupen a través de l'acció coordinada dels experts de totes les àrees del Banco de España, que treballen en les diferents modalitats i projectes de cooperació tècnica internacional.

banner_europea

Activitat europea

El Banco de España, en la seua qualitat de banc central nacional, és membre del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) i de l'Eurosistema des de l'inici de la Unió Econòmica i Monetària i la introducció de l'euro el 1999. Igualment, el Banco de España és l'autoritat nacional competent en l'àrea de supervisió financera, i en conseqüència forma part del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) europeu des del seu establiment el 2014. Coneix a continuació els conceptes bàsics sobre estes institucions i com participa el nostre banc en el seu funcionament.

Directe a...

La colección de arte

Patrimonio arquitectónico