Banner subhome sobre el banco

Sobre el banc

El Banco de España és una entitat de dret públic que desenvolupa la funció de banc central nacional a Espanya. Així mateix, té assignada la supervisió del sistema bancari espanyol i la d’altres intermediaris financers que operen a Espanya.

Aquestes funcions es desenvolupen en el marc institucional europeu, del qual el Banco de España forma part com a integrant del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) i de l’Eurosistema, així com del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) i del Mecanisme Únic de Resolució (MUR).

banner_Mision

Missió

La missió del Banco de España consisteix en afavorir el creixement econòmic estable. Per a això, persegueix l’estabilitat dels preus i del sistema financer i contribueix amb la seva anàlisi a la formulació d’altres polítiques econòmiques.

banner_organizacion

Organització

El Banco de España duu a terme les seves funcions mitjançant els seus òrgans rectors i les seves direccions generals.

Té dues seus a Madrid i quinze sucursals repartides per tot el territori nacional.

Portal de transparencia

Transparència

El Banco de España és una institució sotmesa a la Llei de Transparència en relació amb aquelles activitats que realitza subjectes al dret administratiu, per a les quals ha de:

  • publicar certes informacions al seu Portal de Transparència i
  • respondre les sol·licituds d’informació que presentin els ciutadans.

La transparència és un mecanisme que els permet saber com es prenen les decisions els afecten.

Imagen progrma de evaluaciones

Programa d’avaluacions

El Banco de España estableix en el Pla Estratègic 2024 la creació d’un Programa d’avaluacions amb la finalitat d’impulsar la seva modernització, incorporar diversos criteris que permetin augmentar l'eficàcia de les seves actuacions i establir un procés de millora contínua de la institució.

Banner_trabajar

Ocupació i beques

T’interessa saber com és treballar en un banc central? Vols unir-te al nostre equip? Aquí podràs saber-ne més sobre els valors que ens distingeixen i les oportunitats que et podem oferir. També t’informarem sobre com són els nostres processos i sobre els detalls de les diferents convocatòries.

Banner_cooperacion

Cooperació Internacional

L’activitat de cooperació internacional del Banco de España es considera un instrument valuós per a l’assoliment dels seus objectius en termes d’estabilitat monetària i financera. Es desenvolupa mitjançant la creació de vincles estables de col·laboració amb institucions financeres amb les quals es comparteixen objectius i es concreta en l’intercanvi d’experiències i coneixements i en la difusió de les millors pràctiques de la banca central. Aquestes activitats es desenvolupen a través de l'acció coordinada dels experts de totes les àrees del Banco de España, que treballen en les diferents modalitats i projectes de cooperació tècnica internacional.

banner_europea

Activitat europea

El Banco de España, en la seva qualitat de banc central nacional, és membre del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) i de l’Eurosistema des del començament de la Unió Econòmica i Monetària i la introducció de l'euro el 1999. A més, el Banco de España és l’autoritat nacional competent en l’àrea de supervisió financera i, com a tal, forma part del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) europeu des de la seva instauració el 2014. Coneix a continuació els conceptes bàsics sobre aquestes institucions i com participa el nostre banc al seu funcionament.

Directe a...

La colección de arte

Patrimonio arquitectónico