Entitats i professionals

Aquesta és una secció orientada fonamentalment a les entitats afectades per la supervisió del Banco de España i a les empreses i professionals que tenen relació amb la institució. En el cas de les entitats financeres, es recull tota la normativa, guies i recomanacions que els afecta, així com la informació financera que han de remetre i tot el relacionat amb els sistemes de pagament i les infraestructures de mercat. També es trobarà en aquest apartat tot allò relatiu a les licitacions, els serveis de caixa i efectiu o les autoritzacions i inscripcions als diferents Registres Oficials que gestiona el Banco de España.