Banner-subhome-para-el-ciudadano

D’interès general

Aquesta secció és una finestra oberta per facilitar la interacció amb els ciutadans interessats en l'activitat del Banco de España. Permet accedir als serveis que ofereix (com la seva Biblioteca, l’Arxiu històric, Reclamacions, Laboratori de dades BElab o Informació estadística) i realitzar gestions com l'obertura de comptes directes, el bescanvi de bitllets defectuosos o la petició d'informes a la Central d'Informació de Riscos. També permet l’accés a la informació dels seus Registres Oficials i a l'Oficina Virtual del Banco de España, per realitzar tots els tràmits possibles a través de la seva seu electrònica.

Directe a...

Sol·licitud de cita prèvia

Tramitar a la seu electrònica

Visites guiades