Banner-subhome-para-el-ciudadano

Interes orokorreko

Atal hau leiho irekia da Banco de España erakundearen jardueran interesa duten herritarrekiko elkarreragina errazteko. Eskaintzen dituen zerbitzuetara sartzeko aukera ematen du (liburutegia, artxibo historikoa, erreklamazioak, BElab datuen laborategia edo informazio estatistikoa), baita zuzeneko kontuak irekitzeko, billete akastunak trukatzeko edo Arriskuen Informazio Zentralari txostenak eskatzeko aukera ere. Erregistro ofizialetako informaziorako eta Banco de España erakundearen bulego birtualerako sarbidea ematen du ere bai, bere egoitza elektronikoaren bidez egin daitezkeen izapide guztiak gauzatzeko.

Zuzenean...

Hitzordu-eskaera

Egoitza elektronikoan bideratu

Bisita gidatuak