Banner Comun Subhome

Accesibilitat

Declaració d’accessibilitat

Banco de España s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públicObre una nova finestra.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica als llocs web següents:

Situació de compliment

Aquests llocs web son parcialment conformes al RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen seguidament.

Contingut no accessible

El contingut recollit seguidament no és accessible per les raons següents:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018.
  • Pot haver-hi errades d’edició a les pàgines web i en els documents finals, tot i que ens esforcem per millorar-ho. Concretament, podria haver-hi certs errors o limitacions a algunes pàgines o aplicacions que contenen imatges, gràfics o taules complexes, o a algunes funcionalitats de les eines de visualització de dades.
 • Càrrega desproporcionada.
  • No aplica
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.
  • Pot haver-hi continguts o arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment amb tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de setembre de 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l’organisme mateix.

Última revisió de la declaració: 3 de maig de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquests llocs web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat dels llocs web

A través del formulari electrònicObre una nova finestra o per via telefònica amb el Centre d’ajuda a l’usuari +34 91 338 6666.

Pot presentar:

 • una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Enllaç al procediment de sol·licituds d'informació accessible i de queixes de l'article 12 del RD 1112/2018Obre una nova finestra.

Les comunicacions, les sol·licituds i les queixes sobre accessibilitat d'aquests llocs web seran rebudes i tractades per la Divisió de Governança i Transparència del Banco de España.

Procediment d’aplicació

Si una vegada feta una sol·licitud d'informació accessible o una queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

Enllaç al procediment de reclamacions de l'article 13 del RD 1112/2018Obre una nova finestra.

Les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquests llocs web seran rebudes i tractades per la Sotssecretaria General del Banco de España.

Contingut opcional

Informació del navegador

A través del següent enllaç es pot consultar la informació bàsica del navegador que s’està utilitzant. Aquesta informació pot ser demanada pel servei tècnic del Banco de España amb la finalitat de facilitar la resolució de certes incidències.