El Banco de España

, integrat en l'Eurosistema, és el banc central nacional i el supervisor del sistema bancari.

Indicadores

© Banco de España