Eslovaquia

Código europeo LEI Nombre Nombre de la gestora Dirección Tipo de fondo Promotor
SK35903821AXA0131570020000000003669Akciový negarantovaný d. f. UNIQA d.s.s., a.s.UNIQA d.s.s., a.s.Krasovského 3986/15, 85101, BratislavaAportación definida
SK35903821AXA0231570020000000003766Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.UNIQA d.s.s., a.s.Krasovského 3986/15, 85101, BratislavaAportación definida
SK35976853NNT04315700R0QE9Y807WNP55Dôchodkový výplatný d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s.NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK36291111TTR04315700VFFWLB8Z0MRG61Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.Hodžovo námestie 3, 81106, BratislavaAportación definida
SK36291111TTR02315700D7RJZ0LUHUAE72Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.Hodžovo námestie 3, 81106, BratislavaAportación definida
SK36291111TTR0331570044UI8NPF3X0B88Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.Hodžovo námestie 3, 81106, BratislavaAportación definida
SK36291111TTR053157002HGFZ4UDI11Q44Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.Hodžovo námestie 3, 81106, BratislavaAportación definida
SK36291111TTR063157009L2CCZ580MGY36Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060 príspevkový d.d.f. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava Aportación definida
SK36291111TTR01315700U70GLCA2YLDZ25Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.Hodžovo námestie 3, 81106, BratislavaAportación definida
SK35902981NNF01315700ILGAHU6JQ3MN85Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK35901624ALL013157000MMHAEMVJ5AT08GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Pribinova 19, 811 0, BratislavaAportación definida
SK35977540AXD0231570020000000003475Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.UNIQA d.d.s., a.s.Krasovského 3986/15, 85101, BratislavaAportación definida
SK35902981NNF023157007W86XXSIWX1516Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK35902981NNF05097900BFGQ0000028094Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK35903058VUB01097900BEJX0000002143INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Mlynské nivy 1, 82004, BratislavaAportación definida
SK35977540AXD04097900BJD40000191837Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.UNIQA d.d.s., a.s.Krasovského 3986/15, 85101, BratislavaAportación definida
SK35903821AXA03097900BHMW0000108486Indexový negarantovaný i.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. UNIQA d.s.s., a.s.Krasovského 3986/15, 85101, BratislavaAportación definida
SK35976853NNT0531570013BYEONJPASD07Indexový príspevkový d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s.NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK35903058VUB02097900BEJX0000002240KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Mlynské nivy 1, 82004, BratislavaAportación definida
SK35976853NNT023157008KP9HADBLP7T47Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s.NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK35904305POS03315700UGJYIGWOGDPQ40KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.Štefanovičova 4, 81104, BratislavaAportación definida
SK35904305POS013157002NTA6X8RYIC071KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.Štefanovičova 4, 81104, BratislavaAportación definida
SK35977540AXD0131570020000000003572Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.UNIQA d.d.s., a.s.Krasovského 3986/15, 85101, BratislavaAportación definida
SK35903058VUB03097900BEJX0000002434PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Mlynské nivy 1, 82004, BratislavaAportación definida
SK35901624ALL023157001SA24SU22DOG16PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Pribinova 19, 811 0, BratislavaAportación definida
SK35976853NNT03315700TTGZEDOM9LG038Rastový príspevkový d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s.NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK35902981NNF03315700JO5E28SRE00Q01Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK35903058VUB04097900BEJX0000002337SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Mlynské nivy 1, 82004, BratislavaAportación definida
SK35902981NNF04315700UD30CZ5UHFFW92Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
SK36718556STB02315700XSXDI08PVZ1R34Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.STABILITA, d.d.s., a.s.Žriedlová 13, 04001, KošiceAportación definida
SK36718556STB043157007TACOCEVMQK602Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.STABILITA, d.d.s., a.s.Žriedlová 13, 04001, KošiceAportación definida
SK36718556STB053157005C78EFKFCS8X48Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.STABILITA, d.d.s., a.s.Žriedlová 13, 04001, KošiceAportación definida
SK36718556STB03315700P34RA0XXMF6004Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.STABILITA, d.d.s., a.s.Žriedlová 13, 04001, KošiceAportación definida
SK36718556STB01315700N2YSI1OVACPN50Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.STABILITA, d.d.s., a.s.Žriedlová 13, 04001, KošiceAportación definida
SK35977540AXD03097900BHMW0000108583Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.UNIQA d.d.s., a.s.Krasovského 3986/15, 85101, BratislavaAportación definida
SK35976853NNT013157006KZ6P81QSHIZ40Vyvážený príspevkový d.d.f. NN TATRY-SYMPATIA, d.d.s., a.s.NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Jesenského 4/C, 81102, BratislavaAportación definida
Contacto

Bocadillos de comunicación

ContactoServicio de información de estadísticas