Estadístiques

Estadístiques

El Banco de España elabora i publica les estadístiques relacionades amb les seves funcions i assisteix al Banc Central Europeu amb les estadístiques necessàries per dur a terme les polítiques monetària i canviària úniques, referides, entre altres aspectes, a magnituds monetàries, bancàries i financeres, tipus d'interès i balança de pagaments.

En aquesta secció, es pot accedir tant a la informació estadística que elabora el Banco de España com als principals calendaris de difusió.

Estadísticas por temas

Icono Cuentas

Comptes financers

Comptes financers dels sectors institucionals

Icono Administraciones

Administracions públiques

Deute i dèficit segons el PDE i altres estadístiques del sector públic.

Icono Exteriores

Estadístiques exteriors

Balança de pagaments, PII i altres estadístiques exteriors

Icono Mercados

Mercats financers

Mercats financers i de valors i sistemes de pagament

Icono Tipos

Tipus d’interès

Tipus d’interès legals, de referència i de mercat

Icono Operaciones

Operacions i sistemes de pagament

Estadístiques d’operacions i de sistemes de pagament

Icono instituciones

Institucions financeres

Institucions financeres monetàries i no monetàries

Icono Sociedades

Societats no financeres

Estadístiques de societats no financeres de la Central de Balanços

Icono Encuestas

Enquestes a llars i individus

Enquesta financera de les famílies i Enquesta de competències financeres

Icono Generales

Estadístiques econòmiques generals

Estadístiques i indicadors econòmics generals

Icono Cambio

Tipus de canvi

Tipus de canvi, competitivitat i dades de duanes

Icono Informacion

Informació financera i prudencial d’entitats de crèdit

Balanç, compte de resultats i més informació en base consolidada

Otras clasificaciones

Icono Publicaciones

Estadístiques per publicacions

Estadístiques organitzades seguint els índexs de les publicacions

Icono Entidades

Classificació d’entitats

Llistes d’institucions financeres i sectorització