Estadístiques

Estadístiques

El Banco de España elabora i publica les estadístiques relacionades amb les seves funcions i assisteix al Banc Central Europeu amb les estadístiques necessàries per dur a terme les polítiques monetària i canviària úniques, referides, entre altres aspectes, a magnituds monetàries, bancàries i financeres, tipus d'interès i balança de pagaments.

En aquesta secció, es pot accedir tant a la informació estadística que elabora el Banco de España com als principals calendaris de difusió.

INFORMACIÓ RELACIONADA 

Estadísticas del Banco de España

Eines

Estadístiques de la zona de l'euro