Estadísticas

Eslovaquia

Fecha: 22-03-2018


Eslovaquia
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE CATEGORÍA DIRECCIÓN INFORME ENTIDAD MATRIZ
SK35820705AMS10 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond peňažného trhu, o. p. f. Fondo del mercado monetario Tomášikova 48,CP 83265,Bratislava _
SK36869856 BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Entidad de crédito Pribinova 4,CP 811 09,Bratislava AT17000
SK47258713 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Karadzičova 2,CP 821 08,Bratislava FR18029
SK36854140 Československá obchodná banka, a.s. Entidad de crédito Michalská 18,CP 815 63,Bratislava _
SK36866750 Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko Entidad de crédito Metodova 7,CP 82108,Bratislava CZ64946851
SK36861260 Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Dvořákovo nábrežie 8,CP 81102,Bratislava IECITIFS
SK50595628 COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Einsteinova ulica 11,CP 85101,Bratislava FR14940
SK30847737 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava Entidad de crédito Rajská 15/A,CP 811 08,Bratislava DE00003
SK35799200 ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s. Entidad de crédito Radlinského 10,CP 813 23,Bratislava _
SK36869376 Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Nám. SNP 21,CP 811 01,Bratislava CZ61858374
SK30844754 ING Bank N.V.,pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Pribinova 10,CP 811 09,Bratislava NL163
SK35964693 J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Dvořákovo nábrežie 8,CP 811 02,Bratislava CZ47115378
SK47248572 KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Obchodná 2,CP 811 06,Bratislava HU10326556
SK47231564 Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Hodžovo námestie 1A,CP 811 06,Bratislava CZ45317054
SK36819638 mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Pribinova 10,CP 811 09,Bratislava PL00114
SK30844789 Národná banka Slovenska Banco central Imricha Karvaša 1,CP 813 25,Bratislava _
SK36861146 Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Entidad de crédito Prievozská 4/A,CP 82109,Bratislava AT15000
SK31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Entidad de crédito Štúrova 5,CP 813 54,Bratislava _
SK31340890 Poštová banka, a.s. Entidad de crédito Dvořákovo nábrežie 4,CP 811 02,Bratislava _
SK31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Entidad de crédito Hodžova 11,CP 010 11,Žilina _
SK31634419 Privatbanka, a.s. Entidad de crédito Einsteinova 25,CP 85101,Bratislava _
SK31335004 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Entidad de crédito Bajkalská 30,CP 829 48,Bratislava _
SK00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Entidad de crédito Tomášikova 48,CP 832 37,Bratislava _
SK00682420 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Entidad de crédito Štefánikova 27,CP 814 99,Bratislava _
SK00686930 Tatra banka, a.s. Entidad de crédito Hodžovo nám. 3,CP 811 06,Bratislava _
SK47251336 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Entidad de crédito Šancová 1/A,CP 813 33,Bratislava CZ64948242
SK31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Entidad de crédito Mlynské nivy 1,CP 829 90,Bratislava _
SK31351026 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. Entidad de crédito Gröslingová 77,CP 824 68,Bratislava _