Estadísticas

Eslovaquia

Fecha: 19-07-2019Descarga la tabla en CSV


Eslovaquia
CÓDIGO EUROPEO NOMBRE NOMBRE DE LA GESTORA DIRECCIÓN POLÍTICA DE INVERSIÓN VARIABILIDAD DEL CAPITAL SUB FONDO CÓDIGOS ISIN
SK35803525AAF03IAD - CE Bond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3210000012
SK17330254IAD18IAD - Energy Fund, o.p.f. IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000625
SK35803525AAF05IAD - ¿eský konzervativní IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000641
SK35803525AAF01IAD - EURO Bond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000633
SK35803525AAF02IAD - Global Index IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava participacionescapital variableNo SK3210000020
SK17330254IAD13IAD - Growth Opportunities IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000617
SK17330254IAD10IAD - KD Russia IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000708
SK17330254IAD19IAD - Korunový realitný fond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3110000658
SK35803525AAF04IAD - Optimal Balanced IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3210000038
SK17330254IAD14IAD - Protected Equity 1 IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000666
SK17330254IAD15IAD - Protected Equity 2 IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000674
SK17330254IAD08IAD - Prvý realitný fond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3110000682
SK17330254IAD16IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000716
SK17330254IAD01IAD - 1. PF Slnko(dlhopisový) IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000690
SK31621317PPZ80PP - Aktívny fond o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorakovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ52PP - Dynamické portfólio o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ02PP - EUROFOND o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ73PP - J&T BOND EUR zmie¿aný o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvo¿ákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ82PP - J&T PROFIT EUR zmie¿aný o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ74PP - Kapitálový Fond o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvo¿ákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ77PP - KLM real estate fund o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK31621317PPZ53PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ70PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81804, Bratislava obligacionescapital variableNo
SK31621317PPZ55PP - NÁ¿ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK31621317PPZ78PP - Office real estate fund o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorakovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK31621317PPZ81PP - Stabilný fond o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava otroscapital variableNo
SK31621317PPZ76PP - USA TOP fond o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvo¿ákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ54PP - Vyvá¿ené portfólio o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ79PP - 365.world o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvorákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava participacionescapital variableNo
SK31621317PPZ75PP-J&T SELECT zmie¿aný o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST PO¿TOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. Dvo¿ákovo nábre¿ie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35889446COB09¿SOB - Dlhopisový o.p.f. ¿SOB Asset Management, a.s., investi¿ní spole¿nost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 obligacionescapital variableNo
SK35889446COB14¿SOB - Privátny o.p.f. ¿SOB Asset Management, a.s., investi¿ní spole¿nost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 obligacionescapital variableNo
SK35889446COB07¿SOB - Rastový o.p.f. ¿SOB Asset Management, a.s., investi¿ní spole¿nost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 mixtoscapital variableNo
SK35889446COB11¿SOB - Svetový akciový o.p.f. ¿SOB Asset Management, a.s., investi¿ní spole¿nost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 participacionescapital variableNo
SK35889446COB08¿SOB - Vyvá¿ený o.p.f. ¿SOB Asset Management, a.s., investi¿ní spole¿nost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 mixtoscapital variableNo
SK35820705SPO03SPORO - Aktívne portfólio Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000336
SK35820705SPO30SPORO - Erste Private Banking Conservative o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000468
SK35820705SPO02SPORO - Eurový dlhopisový fond Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000328
SK35820705SPO05SPORO - Fond maximalizovaných výnosov Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000377
SK35820705SPO31SPORO - Global Renta o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000609
SK35820705SPO06SPORO - Globálny akciový fond Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000344
SK35820705SPO14SPORO - In¿titucionálny I1 Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000351
SK35820705SPO29SPORO - In¿titucionálny I2,o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000559
SK35820705AMS10SPORO - Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000385
SK35820705SPO20SPORO - Privátny fond pravidelných výnosov Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000419
SK35820705SPO13SPORO - Realitný fond Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3110000369
SK35820705SPO22SPORO Euro Plus Fond Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000310
SK35820705SPO26SPORO ¿IP Aktív, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000518
SK35820705SPO27SPORO ¿IP Balans, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83256, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000526
SK35820705SPO28SPORO ¿IP Klasik, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000500
SK35820705SPO21SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000427
SK35820705SPO25SPORO Privátny P11, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000468
SK35820705SPO23SPORO Svetové akcie, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporite¿ne správ.spol.,a.s. Tomá¿ikova 48, 83265, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000435
SK35742968TAM08TAM - Americký akciový Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000179
SK35742968TAM41TAM - Balanced Fund o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000575
SK35742968TAM02TAM - Dlhopisový Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000146
SK35742968TAM42TAM - Dynamic Balanced Fund o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000583
SK35742968TAM28TAM - DynamicAlpha Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000294
SK35742968TAM40TAM - dynamický dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000567
SK35742968TAM09TAM - Európsky akciový Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000161
SK35742968TAM37TAM - NewMarkets o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000260
SK35742968TAM13TAM - Premium Harmonic Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000096
SK35742968TAM14TAM - Premium Strategic Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000104
SK35742968TAM23TAM - Private Growth Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000237
SK35742968TAM16TAM - Private Growth 1 o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000120
SK35742968TAM17TAM - Private Growth 2 o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000112
SK35742968TAM31TAM - PrivateExclusive Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo
SK35742968TAM32TAM - PrivatePersonal I. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo
SK35742968TAM43TAM - Q Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000724
SK35742968TAM38TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000542
SK35742968TAM45TAM - Raiffeisen Ertrag Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000740
SK35742968TAM34TAM - Raiffeisen European High Yield Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000484
SK35742968TAM44TAM - Raiffeisen Sicherheit Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000732
SK35742968TAM46TAM - Raiffeisen Wachstum Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35742968TAM39TAM - Raiffesen Emerging Markets Bonds Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000534
SK35742968TAM22TAM - Realitný fond Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3110000245
SK35742968TAM24TAM - SmartFund Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hod¿ovo Námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000252
SK35786272VAM17VÚB AM - Active Bond fund VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava obligacionescapital variableNo
SK35786272VAM12VÚB AM - Active Magnifica VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM25VÚB AM - EDÍCIA 2018 VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM18VÚB AM - Flexible Magnifica Fund VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM15VÚB AM - Rezervný fond VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava obligacionescapital variableNo
SK35786272VAM07VÚB AM - Stredoeurópsky Dlhopisový fond VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava obligacionescapital variableNo
SK35786272VAM24VÚB AM EDÍCIA SVET VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM19VÚB AM- Flexibilný konzervatívny fond, o.p.f. VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM21VÚB AM- Magnifica Edícia I, o.p.f. VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM22VÚB AM- Magnifica Edícia II, o.p.f. VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM23VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA III VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM09VÚBAM - Dynamické portfólio VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM10VÚBAM - Konzervatívne portfólio VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM06VÚBAM - Vyvá¿ený rastový fond VÚB Asset Management správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo