Estadísticas

Eslovaquia

Fecha: 28-11-2022Descarga la tabla en CSV


Eslovaquia
CÓDIGO EUROPEO LEI NOMBRE NOMBRE DE LA GESTORA DIRECCIÓN POLÍTICA DE INVERSIÓN VARIAB. DEL CAPITAL SUB FONDO CÓDIGOS ISIN
SK31621317PPZ86097900CAKA0000038096365.invest Capital FKI o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK31621317PPZ87097900CAKA0000038969365.invest Equity FKI o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK31621317PPZ84097900CAKA0000009093AAA wealth fund o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava otroscapital variableNo
SK35786272VAM17315700ABRC7GCJTH3H46Active Bond fund, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3000001428
SK35786272VAM12315700D07KY6CIMOIW27Active Magnifica, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001303
SK35786272VAM26097900BJGT0000202238Akciové portfólio, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava participacionescapital variableNo SK3000001311
SK35820705SPO03549300E8C4Y0CTM7NI40AM SLSP - Aktívne portfólio Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000336
SK35820705SPO02549300LSXVFBJTINYJ56AM SLSP - Eurový dlhopisový fond Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000328
SK35820705SPO065493004ZXE6TL1XFFH25AM SLSP - Fond budúcnosti Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000344
SK35820705SPO05549300CN9I7IOPOA3892AM SLSP - Fond maximalizovaných výnosov Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000377
SK35820705SPO14549300SGSLVZC6M7U040AM SLSP - Inštitucionálny I1 Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000351
SK35820705SPO13097900BIKT0000176580AM SLSP - Realitný fond Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3110000369
SK35820705SPO30097900BIKS0000175950AM SLSP Erste Private Banking Conservative o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000591
SK35820705SPO32097900BJKB0000212717AM SLSP ERSTE Realitná renta o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3000001055
SK3000001279
SK35820705SPO34097900CAKA0000105026AM SLSP ESG fond dividendových akcií, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava participacionescapital variableNo SK3000001295
SK35820705SPO26097900BIKT0000176192AM SLSP ESG MIX Aktív, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000518
SK35820705SPO27097900BIKT0000176289AM SLSP ESG MIX Balans, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83256, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000526
SK35820705SPO28097900BIKT0000176386AM SLSP ESG MIX Klasik, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000500
SK35820705SPO225493009FBH5UZV7AE139AM SLSP Euro Plus Fond Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000310
SK35820705SPO33097900CAKA0000021121AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001170
SK3000001261
SK35820705SPO31097900BIKR0000175514AM SLSP Global Renta o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000609
SK35820705SPO25097900BIKT0000176677AM SLSP Privátny P11, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000468
SK35820705SPO23097900BIKT0000176774AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. Tomášikova 48, 83265, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000435
SK31621317PPZ90097900CAKA0000053131Blockchain o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a.s. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava participacionescapital variableNo
SK31621317PPZ91097900CAKA0000087566Cryptomix o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a.s. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava otroscapital variableNo
SK35889446COB1431570010000000056937ČSOB - Privátny o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 obligacionescapital variableNo
SK35889446COB0731570010000000057131ČSOB - Rastový o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 mixtoscapital variableNo
SK35889446COB1131570010000000057422ČSOB - Svetový akciový o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 participacionescapital variableNo
SK35889446COB0831570010000000057034ČSOB - Vyvážený o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Radlická 333/150, 15057, Praha 5 mixtoscapital variableNo
SK35889446COB16315700Q8BX47KTNSVG32ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Radlinská 333/150, 15057, Praha 5 mixtoscapital variableNo
SK35889446COB153157006DJ3BQPGSACS33ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Radlinská 333/150, 15057, Praha 5 mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM093157007AKGTWARJXTT44Dynamické portfólio, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001329
SK31621317PPZ80315700PMIPSB3XW6AM52Dynamický flexibilný o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorakovo nábrežie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM25097900BIFR0000155491Edícia 2018, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001337
SK31621317PPZ88097900CAKA0000050221Eko o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a.s. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava participacionescapital variableNo
SK35786272VAM29097900CAKA0000061958ESG ZODPOVEDNÉ PORTFÓLIO, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001345
SK35786272VAM19097900BFK40000037244Flexibilný konzervatívny fond, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001352
SK31621317PPZ76315700AJ5VF8FQT9E509Fond prevratných technológií o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava participacionescapital variableNo
SK31621317PPZ70315700527LX1WL6CB640Fond stabilných výnosov o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava obligacionescapital variableNo
SK51261103GLD01097900BJKW0000214889GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. Plynárenská 7/A , 82109, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK17330254IAD013157001ADBXEFYIM6228IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000690
SK35803525AAF03315700Y84QFYFBYXI850IAD - CE Bond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3210000012
SK35803525AAF0531570053QW5KOU81YR33IAD - Český konzervativní IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000641
SK17330254IAD18315700SEAJX7PLBIZW82IAD - Energy Fund, o.p.f. IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000625
SK35803525AAF01315700397A2C37R5YE87IAD - EURO Bond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000633
SK35803525AAF02315700S5V5GK6BTETD93IAD - Global Index IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava participacionescapital variableNo SK3210000020
SK17330254IAD1331570086RWSVHEGONA07IAD - Growth Opportunities IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000617
SK17330254IAD103157000VO0VSBJ90U278IAD - KD Russia IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000708
SK17330254IAD193157009X6CTYI83J1N42IAD - Korunový realitný fond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3110000658
SK35803525AAF043157009W7OHW40WII947IAD - Optimal Balanced IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3210000038
SK17330254IAD14315700UWWZXKPE73M743IAD - Protected Equity 1 IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000666
SK17330254IAD15315700226B09QY0T8M18IAD - Protected Equity 2 IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava otroscapital variableNo SK3110000674
SK17330254IAD08315700HAXVL37DYQHJ16IAD - Prvý realitný fond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3110000682
SK17330254IAD16315700G09Y6EESUU2P21IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000716
SK31621317PPZ89315700KFV64QW5JL2L88Inovatívny o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a.s. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava participacionescapital variableNo
SK31621317PPZ73315700V0OYOTEXA58O55J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ8231570011R8R46VVSRJ87J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ75315700HZ10ARC6PXM211J&T SELECT zmiešaný o. p. f. J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK31621317PPZ773157007FZG23IJQ73141KLM real estate fund o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK35786272VAM10315700X8JQ3IU0NGK501Konzervatívne portfólio, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001360
SK31621317PPZ74315700NEQWK82G9NP830Konzervatívny flexibilný o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo
SK35786272VAM27097900CAIH0000249119MIX 15, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 820 0, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001378
SK35786272VAM28097900CAKA0000043722MIX 30, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001386
SK53068351PTN01097900CAKA0000052355PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Slávičie údolie 106, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK31621317PPZ553157003PXN3C9QOW8X79Realitný o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK31621317PPZ78315700EA3DIZSKDEY331Realitný plus o. p. f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorakovo nábrežie 4, 81102, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo
SK35786272VAM15315700PSO29X1QZPKH96Rezervný fond, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3000001394
SK35786272VAM07315700FJRKELL3OMMU91STREDOEURÓPSKE AKTÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001402
SK35742968TAM083157009JV3PDTAFO5T96TAM - Americký akciový, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava participacionescapital variableNo SK3110000179
SK35742968TAM5531570054UD3M2I60JE96TAM - AP Realitný fond u.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava inmobiliarioscapital fijoNo SK3000001246
SK35742968TAM41315700WQYZA8BFRBMV92TAM - Balanced Fund o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000575
SK35742968TAM02315700FCJHLFJICRKH18TAM - Dlhopisový, o.p.f Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000146
SK35742968TAM42315700YB3S8YPJZGJH38TAM - Dynamic Balanced Fund o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000583
SK35742968TAM40315700MFBMHTVDX4MS09TAM - dynamický dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000567
SK35742968TAM46315700OSGSCAVI8DEL98TAM - Fond pre modrú planétu dynamický o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001022
SK35742968TAM44315700STRIL9MOS29C57TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000732
SK35742968TAM45315700YYB0TYW9186L22TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000740
SK35742968TAM47315700P71X5XXV4NFJ26TAM - globálny akciový, o.p.f.   Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava participacionescapital variableNo SK3000001105
SK35742968TAM51315700SOZ59062EYXI63TAM - konzervatívny PLUS, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001196
SK35742968TAM493157002QHSAD4PO4S253TAM - MA Fund, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001121
SK35742968TAM13315700AC6ES6XN200511TAM - Premium Harmonic, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000096
SK35742968TAM14315700QWVQNLW1SON873TAM - Premium Strategic, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000104
SK35742968TAM16315700G6TNW7OST5UZ37TAM - Private Growth 1 o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000120
SK35742968TAM17315700LPRQ9ZR2TRLG28TAM - Private Growth 2 o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000112
SK35742968TAM23315700A46JZI3D2X8866TAM - Private Growth, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000237
SK35742968TAM313157005DL4OR2MMB0H51TAM - PrivateExclusive Fund, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo
SK35742968TAM3231570028LS53OHU6K019TAM - PrivatePersonal I., o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava otroscapital variableNo
SK35742968TAM43315700NQ3QCBRX5PN732TAM - Q Fund, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000724
SK35742968TAM48315700PRIFIZIX40E304TAM - Raiffeisen Conservative o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001113
SK35742968TAM38315700F06KWGOKNJ3U02TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000542
SK35742968TAM343157002RS0LGJPW4S078TAM - Raiffeisen European High Yield Fund, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000484
SK35742968TAM393157000G5V604E85DA80TAM - Raiffesen Emerging Markets Bonds, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava obligacionescapital variableNo SK3110000534
SK35742968TAM22315700DB0FTEQDC6X359TAM - Realitný fond, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3110000245
SK35742968TAM50315700OAFM972UR38J23TAM - RealitnýFond II, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava inmobiliarioscapital variableNo SK3000001188
SK35742968TAM24315700BW3K8BT08B9523TAM - SmartFund, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3110000252
SK35742968TAM533157005TRBWWV0Q0TL92TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund o.p.f.    Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001212
SK35742968TAM5231570057E3N7PH3FZK56TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund o.p.f.   Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001220
SK35742968TAM54315700B2J7MIR3W5QN88TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001204
SK35786272VAM06315700SM2O10R1EA8567Vyvážený Rastový fond, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava mixtoscapital variableNo SK3000001410
SK31621317PPZ85097900CAKA0000024031Zmiešaný komfortný o. p. f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava mixtoscapital variableNo