O Banco de España

, integrado no Eurosistema, é o banco central nacional e o supervisor do sistema bancario.

Indicadores

© Banco de España