Política monetària

Política monetària Índex de continguts

L'objectiu principal de l'Eurosistema és mantindre l'estabilitat de preus.

Per a assolir este objectiu, l'Eurosistema gestiona la política monetària. A través d'una sèrie d'instruments i procediments que constituïxen el seu marc operatiu, tracta de controlar els tipus d'interés i la quantitat dels diners.

En este apartat es pot consultar, entre altres coses, com actua la política monetària en l'economia; els instruments i procediments que utilitza per a assolir els seus objectius, què són les entitats de contrapartida i quin paper juguen els actius de garantia en les operacions que realitzen els bancs centrals.