Eurosistema

Eurosistema Índex de continguts

L'Eurosistema és l'autoritat monetària de la zona de l'euro i està integrat pel Banc Central Europeu (BCE) i els bancs centrals nacionals dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro. Té com a objectiu primordial mantenir l'estabilitat dels preus.

El Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) el formen el BCE i els bancs centrals nacionals de tots els Estats membres de la Unió Europea (UE), tant si han adoptat l'euro com si no.

Per això, l'Eurosistema i el SEBC continuaran existint mentre hi hagi Estats membres de la UE que no pertanyin a la zona de l'euro.

TAMBÉ US INTERESSA...

Normativa relacionada

Publicacions relacionades

Altra informacion d'interès