Central de Balanços

Central de Balanços

La Central de Balanços del Banco de España és un servei que analitza la informació econòmico-financera que les empreses no financeres espanyoles envien voluntàriament i que permet millorar-ne el coneixement, elaborar els comptes financers de l'economia espanyola i analitzar el comportament empresarial i els efectes de les mesures de política monetària sobre el finançament i resultats de les empreses.

En aquesta secció s'informa sobre qui pot col·laborar, com fer-ho i quins avantatges se'n obtenen. En aquest sentit, en podem destacar l'accés a un estudi comparat de l'empresa amb agregats de societats no financeres del mateix sector d'activitat i la utilització d'una base de dades europea amb la mateixa finalitat.