Estadísticas

Polonia

Fecha: 23-04-2019Descarga la tabla en CSV


Polonia
CÓDIGO EUROPEO NOMBRE NOMBRE DE LA GESTORA DIRECCIÓN POLÍTICA DE INVERSIÓN VARIABILIDAD DEL CAPITAL SUB FONDO CÓDIGOS ISIN
PLF2293 Helios Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1779ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF2203ABJ Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pó¿wiejska 32, 61-88, Pozna¿ participacionesNo
PLF1213Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1983AD CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF675AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1942AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1948AGIO Globalny Kapita¿ Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1492AGIO Nieruchomo¿ci Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1216AGIO Wierzytelno¿ci Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1348AGIO Wierzytelno¿ci PLUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1628AGIO Wierzytelno¿ci PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1481AKTIVIST Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1947ALFA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1288Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Serocka 3, 04-33, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF47ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF204Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variableNo
PLF1049Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2093Allianz Dochodowych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa otrosNo
PLF1941Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa otrosNo
PLF1326Allianz Kumulacyjny Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1198Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF785Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2027Allianz US Short Duration High Income Bond Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF1761Alpina Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF957ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Obligacji 1 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo PLALTUS00013
PLF1459ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Rynków Zagranicznych 2 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1182ALTER ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Rynku Polskiego 2 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1431ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Akcji + ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1677ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Akcji Globalnych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1293ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywnej Alokacji Spó¿ek Dywidendowych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1627ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywny Akcji ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1290ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty GlobAl 2 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF766ALTER Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijo
PLF765ALTER Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijo
PLF768ALTER Subfundusz Private Equity ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijo
PLF1033ALTER 29 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF950ALTER 9 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1861Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Global Opportunities ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1961ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Akcji Globalnych 2 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionesNo
PLF2157ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Alokacji Kapita¿u ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF2083ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Multi Strategia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1951ALTUS KAPITA¿ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa obligacionesNo
PLF2316ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF2199Altus Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1561Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Wierzytelno¿ci ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1814Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Wierzytelno¿ci 2 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1936Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Wierzytelno¿ci 3 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF2299ALTUS Pure Alpha Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF2300ALTUS SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Mieszkaniowy ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1836Altus Stabilnego Oszcz¿dzania Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1231ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu D¿u¿ny ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa obligacionescapital variable PLALTUS00047
PLF1460ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionescapital variable PLALTUS00104
PLF1230ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionescapital variable PLALTUS00039
PLF1229ALTUS Subfundusz Akcji ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionescapital variable PLALTUS00021
PLF1354ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarz¿dzania ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa mixtoscapital variable PLALTUS00070
PLF1392ALTUS Subfundusz Konserwatywny ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa obligacionescapital variable PLALTUS00088
PLF1461ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa mixtoscapital variable PLALTUS00096
PLF1232ALTUS Subfundusz Short ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital variable PLALTUS00054
PLF1329ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa mixtoscapital variable PLALTUS00062
PLF2313ALTUS Subfundusz SuperLokator   ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa obligacionescapital variable
PLF921ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1477ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1691ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF918ALTUS 7 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionesNo
PLF598Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Cha¿ubi¿skiego 22/71, 00-61, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1403AMATHUS 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Cha¿ubi¿skiego 22/71, 00-61, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1745AMATHUS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Cha¿ubi¿skiego 8/3656, 00-61, Warszawa otrosNo
PLF2255AMATHUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych   ul. Cha¿ubi¿skiego 22/71, 00-61, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2074Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ¿wirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa participacionesNo
PLF1579Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. ¿wirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa participacionescapital variable PLAMNDI00060
PLF1447Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. ¿wirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa obligacionescapital variable PLAMNDI00029
PLF1876Amundi Subfundusz Globalnych Perspktyw Umiarkowany Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ¿wirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa otros PLAMNDI00102
PLF1450Amundi Subfundusz P¿ynno¿ciowy Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. ¿wirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa otroscapital variable PLAMNDI00037
PLF1233Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF1678ANGEL POLAND GROUP Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1787ANTHONIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF2033Aquarius Capital Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1873Aria Nieruchomo¿ciowo - Po¿yczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF1759ARIA Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1310ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1519ARIONN MEZZANINE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF72Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2283ARTEM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inweestycyjny Zamkni¿ty Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1057Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2064ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1417ATP Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2201Atrium Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zielna 37, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF1956AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF2280AURUM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF150AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1831Avantage Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. Biela¿ska 12, 00-08, Warszawa otrosNo
PLF1960AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2069Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa obligacionesNo
PLF2276AXA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Dywidendowy AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1227AXA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Globalnych Obligacji AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF1750AXA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Long-Short Global Strategy AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participacionesNo
PLF877AXA Subfundusz Akcji AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participacionescapital variable
PLF2208AXA Subfundusz Akcji Ameryka¿skich   ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participaciones
PLF2209AXA Subfundusz Akcji Europejskich Ma¿ych Spó¿ek   ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participaciones
PLF1454AXA Subfundusz Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participacionescapital variable
PLF1455AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodz¿cych AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participacionescapital variable
PLF2210AXA Subfundusz Ameryka¿skich Obligacji Korporacyjnych   ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa obligaciones
PLF2207AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji   ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa otros
PLF2205AXA Subfundusz Globalny Akcji   ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participaciones
PLF2206AXA Subfundusz Globalny Strategii D¿u¿nych   ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa obligaciones
PLF878AXA Subfundusz Makro Alokacji AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa mixtoscapital variable
PLF880AXA Subfundusz Obligacji AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa obligacionescapital variable PLAXATF00017
PLF883AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa obligacionescapital variable
PLF881AXA Subfundusz Ostro¿nego Inwestowania AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa obligacionescapital variable
PLF882AXA Subfundusz Selective Equity AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participacionescapital variable
PLF876AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa participacionescapital variable
PLF879AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2189B Development Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF1742BAINBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1606Baltic Global Bond Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF2290Baltic Global Systematic Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1605Baltic Macro Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2291Baltic Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1163BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1575BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. ¿u¿ycka 8A, 81-53, Gdynia otroscapital fijoNo
PLF1898BEST DEBT COLLECTION FUND Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF74BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. ¿u¿ycka 8A, 81-53, Gdynia otroscapital fijoNo
PLF592BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. ¿u¿ycka 8A, 81-53, Gdynia otroscapital fijoNo
PLF983BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. ¿u¿ycka 8A, 81-53, Gdynia otroscapital fijoNo
PLF2147BEST IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ¿u¿ycka 8A, 81-53, Gdynia otrosNo
PLF1706Bezpiecznych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2043BG¿ BNP Paribas Globalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. Biela¿ska 12, 00-08, Warszawa otrosNo
PLF76BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wo¿owska 8, 51-11, Wroc¿aw otroscapital fijoNo
PLF2170Black Onyx Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa mixtosNo
PLF1869Bonus Wierzytelno¿ci DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otrosNo
PLF1981Bonus Wierzytelno¿ci 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otrosNo
PLF2051Bonus Wierzytelno¿ci 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otrosNo
PLF1992Bonus 4 Green House Development Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otrosNo
PLF1468BPS Rynku Nieruchomo¿ci Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa inmobiliarioscapital fijoNo
PLF1006BPS 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1262BPS 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1359BPS 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2143BPS-SGB Wierzytelno¿ci Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa obligacionesNo
PLF1773CAMPANULA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF869Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF2075Caspar Prywatny 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Szkolna 5/13, 61-83, Pozna¿ participacionesNo
PLF1060CC100 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2288CC103 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF625CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF770CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF689CC200 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF582CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1027CC32 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1211CC39 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1284CC41 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1285CC44 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1439CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1507CC48 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF99CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1509CC50 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1523CC52 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1556CC53 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1599CC56 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1600CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1671CC59 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF601CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1770CC65 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1837CC72 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1838CC73 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1839CC75 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1862CC77 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1896CC83 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2011CC91 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2012CC92 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2013CC93 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2014CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2071CC95 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2073Centauris Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF2186Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF2187Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF2234Centauris 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1816CENTAURUS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1013Ceres Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF740CETCO Poland Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1967CITA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych FINCREA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wiosenna 5, 53-01, Wroc¿aw otrosNo
PLF102City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2281COLIBRIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1634Com Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF103COMARCH CORPORATE FINANCE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1108Conerga greenENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otrosNo
PLF892Contango Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1015Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2173Copernicus High Yield Plus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1897COPERNICUS OPTIONS OPPORTUNITY (D) Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2039Coralea Capital Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF657CORPUS IURIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1210Corum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Corum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. T. Rejtana 17/11, 02-51, Warszawa alto riesgocapital fijoNo
PLF1209Corum Opportunity Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Corum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. T. Rejtana 17/11, 02-51, Warszawa alto riesgocapital fijoNo
PLF1040Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1536CP Absolute Return Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijo
PLF2122CP Balanced Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otros
PLF1535CP Private Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijo
PLF1774CRASPEDIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF2202CS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otrosNo
PLF603Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1800DEBT COLLECTION MANAGEMENT Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2191DEBT PROFIT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa otrosNo
PLF1864Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otrosNo
PLF2221Delfin Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1435DGI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2196Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych   ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF1268Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1659EAC ASSETS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1295easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF674ECI - BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa inmobiliariosNo
PLF131EGB - Skarbiec BIS Powi¿zany Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF132EGB - Skarbiec Powi¿zany Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF133EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1899EIP 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otrosNo
PLF1863El Group Investments Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wiosenna 5, 53-01, Wroc¿aw otrosNo
PLF2008Elbrus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otrosNo
PLF2087EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF1812eM64 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2227Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotuu   ul. Mysia 2, 00-49, Warszawa otroscapital variable
PLF2228Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu   ul. Mysia 2, 00-49, Warszawa otroscapital variable
PLF2229Energia P¿ynno¿ciowy   ul. Mysia 2, 00-49, Warszawa otroscapital variable
PLF1541ENIGMA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1753ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1073EOS1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1416EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1777EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1511Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1395EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF2113EQUES Akumulacji Maj¿tku Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk participacionesNo
PLF1533EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF1153EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF1349EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF1768EQUES Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otrosNo
PLF2070EQUES Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otrosNo
PLF2224EQUES MICHAEL STR?M CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF1853ERC Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otrosNo
PLF1786EREBIS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1791ESA Asia Equity Fund Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participaciones
PLF2077ESA Global Resources Fund Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participaciones
PLF1795ESA GMS FI Fund Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa obligaciones
PLF2176ESA Macro Opportunities Bond Fund Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa obligaciones
PLF1793ESA Opportunity Fund Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participaciones
PLF1792ESA US Aggresive Equity Growth Fund Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participaciones
PLF1794ESA US Small Cap Opportunity Fund Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participacionescapital variable
PLF776Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participacionescapital fijoNo PLLEGMS00019
PLLEGMS00043
PLLEGMS00159
PLLEGMS00365
PLLEGMS00472
PLF984Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF240Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa obligacionescapital variableNo
PLF236Esaliens Subfundusz Akcji Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participacionescapital variable
PLF1527Esaliens Subfundusz CEE Select Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participacionescapital variable
PLF238Esaliens Subfundusz Obligacji Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa obligacionescapital variable
PLF239Esaliens Subfundusz Pieni¿¿ny Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1528Esaliens Subfundusz Stabilny Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa mixtoscapital variable
PLF241Esaliens Subfundusz Strateg Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa otroscapital variable
PLF1518EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2078Excalibur Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa participacionesNo
PLF1900FABROS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1601FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1079Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1123FIDEIZ Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2129FIDIASZ Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1664FIDUCIA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF1313FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ciasna 6, 00-23, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1875FIP 17 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ciasna 6, 00-23, Warszawa otrosNo
PLF176First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo PLINVLB00047
PLF1924First Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1799Fixed Income Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa obligacionesNo
PLF1572FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1776FORSYTHIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1408Fortunato Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1316FORUM Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków participacionesNo
PLF1893FORUM Food & Friends Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF148Forum Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Sektora Nieruchomo¿ci 2 Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków inmobiliarioscapital fijoNo
PLF139Forum IV Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF140FORUM IX Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF619FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF695FORUM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF717FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF856FORUM XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF858FORUM XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF924FORUM XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF923FORUM ZPB Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF2179FORUM 105 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1045FORUM 38 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1034FORUM 40 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1127FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1253FORUM 49 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1171FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1335FORUM 51 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1357FORUM 54 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1488FORUM 55 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1584FORUM 58 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1573FORUM 60 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1646FORUM 68 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1737FORUM 76 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1809FORUM 77 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1808FORUM 78 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1807FORUM 79 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1860FORUM 82 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1911FORUM 87 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1957Forum 90 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1436FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2154Franklin Obligacji Long - Short Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa participacionesNo
PLF1602FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1725Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF1726Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - D¿u¿ny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa obligacionesNo
PLF1727Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapita¿owy Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF1728Fundusz Inwestycji Polskich Przedsi¿biorstw Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF1729Fundusz Inwestycji Samorz¿dowych Fundusz Inwestycyjny zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF2094Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AGRO Automotive Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ul. Grójecka 194, 02-39, Warszawa otrosNo
PLF1711Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AGRO Technologiczny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ul. Grójecka 194, 02-39, Warszawa otrosNo
PLF1266Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AGRO Ziemski Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ul. Grójecka 194, 02-39, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF780Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomo¿ci Komercyjnych SATUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. ul. Stoja¿owskiego 27, 43-30, Bielsko-Bia¿a inmobiliariosNo
PLF2301Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Energia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. ul. Mysia 2, 00-49, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2308Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PGE Ventures Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. ul. Mysia 2, 00-49, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1692Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Spó¿ek ARP PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krucza 50, 00-02, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1044Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. ul. Stoja¿owskiego 27, 43-30, Bielsko-Bia¿a otroscapital fijoNo
PLF2099Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Witelo Fund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otrosNo
PLF1279Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BDM Obligo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. ul. Stoja¿owskiego 27, 43-30, Bielsko-Bia¿a obligacionescapital fijoNo
PLF1954Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Dywidend Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otrosNo
PLF2084Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Metali Szlachetnych Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otrosNo
PLF1834Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Nieruchomo¿ci Dywidendowych Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otrosNo
PLF1093Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Prospecta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. ul. Stoja¿owskiego 27, 43-30, Bielsko-Bia¿a otroscapital fijoNo
PLF1874Fundusz Sektora Mieszka¿ dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF1530Fundusz Sektora Mieszka¿ na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krucza 50, 00-02, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1054Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Serocka 3, 04-33, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2159Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF1482FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul.Grzybowska 78, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1796GALANTHUS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF790Galicja Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1/65, 02-79, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1571GAMMA Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital fijoNo PLKBCAS00011
PLF2131GAMMA Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-80, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF200GAMMA Subfundusz Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF423GAMMA Subfundusz Akcyjny   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF1005GAMMA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variable
PLF425GAMMA Subfundusz Papierów D¿u¿nych   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variable
PLF426GAMMA Subfundusz Plus   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variable
PLF427GAMMA Subfundusz Stabilny   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa mixtoscapital variable
PLF145GANT Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF939GCI29 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2197General Investments Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1935GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF1705Getback Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF312GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1813GHD Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otrosNo
PLF857GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1549Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1513GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1048GO FUND 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1512GODEBT HIPO Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1110GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2200Golub GetHouse Investment Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF896GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1910Golub GetHouse Property Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1958Golub Gethouse Property Fund III Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2054GPF 3 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF151GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Serocka 3, 04-33, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2010GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1350Green Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otrosNo
PLF1608Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Cha¿ubi¿skiego 22/71, 00-61, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1552Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1713Griffin Property Finance II Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF1982Gros Investment Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1649GTF Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. K¿obucka 25, 02-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1879HANSON Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF895Harenda 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF738Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Europejski 1, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2240HETOKA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pó¿wiejska 32, 61-88, Pozna¿ participacionesNo
PLF1099HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1665Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1694HSB INVEST Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1554IB 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1805IB 13 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF1830IB 14 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF1881IB 17 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF1626IB 6 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1569IB 7 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF1636IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF752IDEA 3 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF1485IFM Globalnych Szans Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2072IMONE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa participacionesNo
PLF1308INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2125Income Fund na ESA MV European Equity Growth and Income Fund Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Biela¿ska 12 (b. Senator), 00-08, Warszawa participaciones
PLF1872Infinitas Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1645INFINITY Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1828ING BSK Indeks MSCI EMU Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ¿wirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa otros PLAMNDI00086
PLF1829ING BSK Indeks S&P 500 Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ¿wirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa otros PLAMNDI00094
PLF1827ING BSK Indeks WIG 20 Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ¿wirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa otros PLAMNDI00078
PLF1640ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF1638ING Subfundusz Pakiet Ostro¿ny ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1639ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF917InMedica Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF915InProperty Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF951InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1425InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1696Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 18, 00-10, Warszawa alto riesgocapital fijoNo
PLF982Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Europejski 1, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF172Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 48, 02-67, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1749InValue Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa participacionesNo
PLF2130InValue Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa participacionesNo
PLF152INVENTUM Akcji Subfundusz Depozytariusz ING Bank ¿l¿ski Spó¿ka Akcyjna Sokolska 34, 40-08, Katowice participaciones PLIDEA000060
PLF154INVENTUM Obligacji Subfundusz Depozytariusz ING Bank ¿l¿ski Spó¿ka Akcyjna Sokolska 34, 40-08, Katowice obligaciones PLIDEA000029
PLF1191INVENTUM Pieni¿¿ny Subfundusz Depozytariusz ING Bank ¿l¿ski Spó¿ka Akcyjna Sokolska 34, 40-08, Katowice obligaciones
PLF155INVENTUM Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Depozytariusz ING Bank ¿l¿ski Spó¿ka Akcyjna Sokolska 34, 40-08, Katowice obligacionesNo PLIDEA000011
PLF157INVENTUM Stabilnego Wzrostu Subfundusz Depozytariusz ING Bank ¿l¿ski Spó¿ka Akcyjna Sokolska 34, 40-08, Katowice mixtos PLIDEA000052
PLF158INVENTUM Surowce Plus Subfundusz Depozytariusz ING Bank ¿l¿ski Spó¿ka Akcyjna Sokolska 34, 40-08, Katowice participaciones PLIDEA000045
PLF656INVENTUM Y Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF991INVENTUM Zrównowa¿ony Subfundusz Depozytariusz ING Bank ¿l¿ski Spó¿ka Akcyjna Sokolska 34, 40-08, Katowice mixtos PLIDEA000086
PLF1022INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1352INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1128Investor Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa alto riesgocapital fijoNo
PLF173Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital fijoNo PLIBURU00017
PLF174Investor Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa alto riesgocapital fijoNo PLINVST00010
PLF175Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo PLINVGL00012
PLF2006Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otrosNo
PLF905Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo PLINVPR00010
PLF1029Investor Zen Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa alto riesgocapital fijoNo
PLF756Investor 12 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1097Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1343Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1283IOTA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2212IPOPEMA Benefit 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF2259IPOPEMA Benefit 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF1544IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2062IPOPEMA Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF2250IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF1594IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa mixtoscapital fijoNo
PLF862IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital variableNo PLIPTFI00019
PLF1267IPOPEMA Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF643IPOPEMA PRE-IPO Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF605IPOPEMA 10 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1484IPOPEMA 103 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1564IPOPEMA 107 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1589IPOPEMA 112 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF701IPOPEMA 118 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF628IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1700IPOPEMA 127 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF1102IPOPEMA 128 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1798IPOPEMA 133 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF1962IPOPEMA 137 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF1963IPOPEMA 138 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF1964IPOPEMA 139 Fundusz inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF2000IPOPEMA 141 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF609IPOPEMA 15 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2260IPOPEMA 151 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych   ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF186IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF629IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF690IPOPEMA 24 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF187IPOPEMA 3 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF713IPOPEMA 32 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1136IPOPEMA 67 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1133IPOPEMA 68 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1154IPOPEMA 72 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1237IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1320IPOPEMA 84 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1317IPOPEMA 89 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1372IPOPEMA 95 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1854IZAX Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1615JEREMIE Seed Capital Województwa Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF1919Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. K¿obucka 25/70, 02-69, Warszawa otrosNo
PLF2275JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. Mysia 2, 00-49, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1493Katharsis Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF210KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Chmielna 85/87, 00-80, Warszawa obligacionesNo PLKBDFI00019
PLF1581KDW 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF635KFC Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF827KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Gen. W. Sikorskiego2-8, 53-65, Wroc¿aw otroscapital fijoNo
PLF1318KGHM IV Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-65, Wroc¿aw inmobiliarioscapital fijoNo
PLF1325KGHM V Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-65, Wroc¿aw participacionescapital fijoNo
PLF1739Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionesNo
PLF1842Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1043Kornas Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF48Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1374KREH Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1765KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wiosenna 5, 53-01, Wroc¿aw otrosNo
PLF2114Laguna Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa participacionesNo
PLF2104LARQ GROWTH FUND I Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1661Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2146LC Asset Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1950LFI1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wiosenna 5, 53-01, Wroc¿aw otrosNo
PLF1177lindorff I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 48, 02-67, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1832LINETECH Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1738LIONESS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1877LIVORNO CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1669LL FIZ Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1643LMB Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2035Locuss Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF2225LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF927Mars Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6, 00-40, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2236Mazovia Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2307mBank Subfundusz Akcji Polskich   ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF673MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Europejski 1, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1081MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Europejski 1, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2096MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wiosenna 5, 53-01, Wroc¿aw otrosNo
PLF1442MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2045MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF2135MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1451MERA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1367Merkury Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa inmobiliarioscapital fijoNo
PLF1993MESPILA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF38MetLife Subfundusz Akcji MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF413MetLife Subfundusz Akcji Ameryka¿skich MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF2264MetLife Subfundusz Akcji Ameryki ¿aci¿skiej   ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF403MetLife Subfundusz Akcji Chi¿skich i Azjatyckich MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF2265MetLife Subfundusz Akcji Europejskich   ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF44MetLife Subfundusz Akcji Europy ¿rodkowej i Wschodniej MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF406MetLife Subfundusz Akcji Ma¿ych Spó¿ek MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF412MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF402MetLife Subfundusz Akcji Polskich MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF40MetLife Subfundusz Akcji ¿rednich Spó¿ek MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF404MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwini¿tych MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF405MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodz¿cych MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF39MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2262MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji   ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa participacionescapital variable
PLF2263MetLife Subfundusz Multistrategia   ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa mixtoscapital variable
PLF407MetLife Subfundusz Obligacji Plus MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa obligacionescapital variable
PLF41MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa obligacionescapital variable
PLF408MetLife Subfundusz Obligacji ¿wiatowych MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa obligacionescapital variable
PLF410MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa mixtoscapital variable
PLF42MetLife Subfundusz Oszcz¿dno¿ciowy MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa obligacionescapital variable
PLF409MetLife Subfundusz Oszcz¿dno¿ciowy Plus MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa obligacionescapital variable
PLF43MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa mixtoscapital variable
PLF411MetLife Subfundusz Zrównowa¿ony Azjatycki MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemys¿owa 26, 00-45, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1553Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2258Mezzanine Restrukturyzacji Przedsi¿biorstw Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych   Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF206mFundusz Oszcz¿dno¿ciowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variableNo
PLF2223Michael / Str?m Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. K¿obucka 25/70, 02-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1938Millennium Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa mixtosNo
PLF1895MJG Investments Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1516MM Prime Absolut Premium Warto¿ci Bezwzgl¿dnej Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. K¿obucka 25, 02-69, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF2271MM Prime Long Term Growth Fund Pl Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. K¿obucka 25/70, 02-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1517MM Prime Solidny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. K¿obucka 25, 02-69, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF2249Momentum Trendów ¿wiatowych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF98Monday Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2248MOORGROVE FAMILY Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF2198Mount Finansowanie Przedsi¿biorstw Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych   Franciszka Klimczaka 1/65, 02-79, Warszawa otrosNo
PLF2233Mount Globalnego Rynku Nieruchomo¿ci Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Franciszka Klimczaka 1/65, 02-79, Warszawa mixtosNo
PLF177MP- Investors Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1764MPP Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF2111MS Akcji MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6, 00-40, Warszawa participaciones
PLF2110MS Obligacji MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6, 00-40, Warszawa obligaciones
PLF2109MS P¿ynno¿ciowy MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6, 00-40, Warszawa otros
PLF2132MURAPOL HRE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF1603NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2247NCI DEVELOPMENT Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF2181NDM Opportunity And Venture Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk participacionesNo
PLF1762NEMESIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1709NEPTUN Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otrosNo
PLF1644Newberg Investment Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1322NGN WIELKOPOLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1476NGU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF170NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variableNo
PLF171NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variableNo
PLF2292NN Kapital Plus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF2151NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otrosNo
PLF1475NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF159NN Subfundusz Akcji ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF660NN Subfundusz Akcji ¿rodkowoeuropejskich ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF925NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF799NN Subfundusz Europejski Spó¿ek Dywidendowych (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF810NN Subfundusz Globalny D¿ugu Korporacyjnego (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variable
PLF808NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF797NN Subfundusz Globalny Spó¿ek Dywidendowych (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF805NN Subfundusz Japonia (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF661NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1258NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variable
PLF806NN Subfundusz Nowej Azji (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF162NN Subfundusz Obligacji ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1090NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodz¿cych (Waluta Lokalna) (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variable
PLF161NN Subfundusz Oszcz¿dno¿ciowy ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1032NN Subfundusz Oszcz¿dno¿ciowy (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1122NN Subfundusz Perspektywa 2020 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF1121NN Subfundusz Perspektywa 2025 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF1120NN Subfundusz Perspektywa 2030 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF1119NN Subfundusz Perspektywa 2035 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF1118NN Subfundusz Perspektywa 2040 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF1117NN Subfundusz Perspektywa 2045 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF165NN Subfundusz ¿rednich i Ma¿ych Spó¿ek ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF807NN Subfundusz Spó¿ek Dywidendowych Rynków Wschodz¿cych (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF798NN Subfundusz Spó¿ek Dywidendowych USA (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa participacionescapital variable
PLF164NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1582NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF1456NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa otroscapital variable
PLF166NN Subfundusz Zrównowa¿ony ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2190NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa mixtosNo
PLF1943Noble Fund Akumulacji Kapita¿u Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otrosNo
PLF1611Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF965Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF854Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1522Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1990Novo Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zielna 37, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF2086OBLIGO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF1466OCTAVA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1501ODRA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1562OMEGA Wierzytelno¿ci Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1402Open Finance Europejskich Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF1675Open Finance Global Health Selection Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1650Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy ¿rodkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF1289Open Finance Obligacji Przedsi¿biorstw Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF2042Open Finance Obligacji Przedsi¿biorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa inmobiliariosNo PLOFOPR00019
PLF1393Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa alto riesgocapital fijoNo
PLF1387Open Finance Wierzytelno¿ci Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1521Open Finance Wierzytelno¿ci Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF259Opera Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa alto riesgocapital fijoNo
PLF2119Opera MP Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa otrosNo
PLF262Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital variableNo
PLF267Opera Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa alto riesgocapital fijoNo PLOPRTG00016
PLF838Opoka Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF646Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF647Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF847Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF268OPOKA Q Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF966OPOKA V Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1820OPTI Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa alto riesgoNo
PLF1406OPTI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa participacionescapital fijoNo PLAMTHS00018
PLF1567OPTI P¿ynnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF2254ORION Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF778Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 11/10, 00-51, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1731PAGED Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF2237PAI Properties Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2239PANDORA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF1604Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF835Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variableNo PLPPTFI00410
PLF2309Pekao Samorz¿d Plus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF2167Permgrow Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa mixtosNo
PLF1810PERPETUM 10 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF2101PFR BIZNEST Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF2289PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krucza 50, 00-02, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2102PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF2182PFR NCBR CVC Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa participacionesNo
PLF2100PFR OTWARTE INNOWACJE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF2080PFR STARTER Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ludna 2, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF1365Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodz¿cych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionesNo
PLF2067PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otrosNo PLPKOAS00016
PLF2242PKO BURSZTYNOWY   Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otros
PLF2243PKO DIAMENTOWY   Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otros
PLF1670PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1849PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otrosNo PLPKOGD00015
PLF1063PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1342PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijoNo PLPKOGB00019
PLF301PKO Konserwatywna Strategiia- Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijoNo PLPKOCB00018
PLF1574PKO MULTI STRATEGIA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1630PKO NIERUCHOMO¿CI KOMERCYJNYCH Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa inmobiliarioscapital fijoNo
PLF1265PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variableNo
PLF2183PKO OBLIGACJI WYSOKODOCHODOWYCH GLOBALNY Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionesNo
PLF2244PKO RUBINOWY   Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otros
PLF1505PKO SPÓ¿EK INNOWACYJNYCH GLOBALNY Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1139PKO Strategii D¿u¿nych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1457PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijoNo PLPKOSO00017
PLF299PKO Subfundusz Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF300PKO Subfundusz Akcji Nowa Europa PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF303PKO Subfundusz Obligacji D¿ugoterminowych PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variable
PLF307PKO Subfundusz Obligacji Skarbowych PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variable
PLF308PKO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa mixtoscapital variable
PLF309PKO Subfundusz Strategicznej Alokacji PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital variable
PLF311PKO Subfundusz Zrównowa¿ony PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2245PKO SZAFIROWY   Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otros
PLF2246PKO SZMARAGDOWY   Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otros
PLF1576POLISH ALTERNATIVE INVESTMENTS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1095POLSKI DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1778Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1366PORT PRASKI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1400Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. ul. Stoja¿owskiego 27, 43-30, Bielsko-Bia¿a otroscapital fijoNo
PLF2232Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1020P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wo¿owska 8, 51-11, Wroc¿aw otroscapital fijoNo
PLF2134Presti¿owe Inwestycje Krakowskie 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1871Presto Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1126PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2145Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa participacionesNo
PLF2097Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otrosNo
PLF1164Private Investor II Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1087Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1744Private Investor IX Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otrosNo
PLF1735Private Investor VII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otrosNo
PLF2160Private Investor X Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otrosNo
PLF2257Private Investor XI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych   ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1819ProCapital Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF315Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wo¿owska 8, 51-11, Wroc¿aw otroscapital fijoNo
PLF2049Propertum Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa participacionesNo
PLF1404Property Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów niepublicznych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1217Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1462PROTECTOR Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF2105PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF958Provide Able 2 Trend Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1566PSF Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2046PSF LEASE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF1732PSF Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF2005PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF325PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Maj¿tku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligacionescapital variableNo
PLF2127PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Akcji Combo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionesNo
PLF1848PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Akcji Focus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionesNo
PLF1708PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Akord Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otrosNo PLPZUFIZ0010
PLF1264PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BIS 1 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1257PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BIS 2 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF634PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomo¿ci Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa inmobiliarioscapital fijoNo
PLF1062PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomo¿ci 2 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa inmobiliarioscapital fijoNo
PLF826PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Dynamiczny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1278PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forte Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1215PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Medyczny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1763PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Surowcowy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otrosNo
PLF816PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otroscapital variableNo
PLF1206PZW Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF789P1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF894Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF997Quantum 4 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1178Quantum 6 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1997Quantum 8 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF852Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF960Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1847QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otrosNo PLQMFIZ00016
PLF1314Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1221Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1508Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1369Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1195RAPORT 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1303RAPORT 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1568RAPORT 6 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1660RAPORT 7 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF2088RAPORT 8 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF2253RAPORT 9 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF1858RCM-GNB-2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otrosNo
PLF1939RCM-GNB-2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otrosNo
PLF1311Real Estate Income Assets Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1/65, 02-79, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1985Real Estate Income Assets II Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Franciszka Klimczaka 1/65, 02-79, Warszawa otrosNo
PLF2230Real Estate Investment Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1934Red Buffalo Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF2018REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wiosenna 5, 53-01, Wroc¿aw otrosNo
PLF1520REINO Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF1695REINO Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF1529Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1344Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF686Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty WIG20 Lewarowany Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variableNo
PLF2218Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Absolute Return Fixed Income Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa otrosNo
PLF2284ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF87Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Bezpieczna Inwestycja 1 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo PLBPHBI00018
PLF88Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo PLBPHBD00019
PLF89Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Bezpieczna Inwestycja 3 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo PLBPHBT00015
PLF90Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo PLBPHBC00011
PLF91Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo PLBPHBP00013
PLF92Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Bezpieczna Inwestycja 6 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo PLBPHBS00017
PLF2220Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Global Macro Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa otrosNo
PLF2214Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Long - Short Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1009Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Multi Inwestycja Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa alto riesgocapital fijoNo PLBPHMI00015
PLF93Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Multi Strategia Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo PLBPHDS00013
PLF2219Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Multi Strategia 2 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2213Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Polish Opportunities Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF77Rockbridge Subfundusz Akcji Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF611Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF78Rockbridge Subfundusz Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF79Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodz¿cych Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF85Rockbridge Subfundusz D¿u¿ny Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF613Rockbridge Subfundusz Dywidendowy Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF615Rockbridge Subfundusz Lokata Plus Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital variable
PLF82Rockbridge Subfundusz Obligacji Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF84Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF83Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF702Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital variable
PLF614Rockbridge Subfundusz Selektywny Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital variable
PLF86Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1718Rockbridge Subfundusz Superior Akcji Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa participaciones
PLF1717Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa obligaciones
PLF1716Rockbridge Subfundusz Superior Pieni¿¿ny Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa otros
PLF1976Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa otros
PLF1719Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-20, Warszawa participaciones
PLF80Rockbridge Subfundusz Zrównowa¿ony Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1557RTAventures VC Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1757RWS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otrosNo
PLF2317R2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1995Sankara Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF1423Saturn Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF2112SATURN Globalny Stabilnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF1334SATURN Stabilny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF328S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1052SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty INSECURA ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF376SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii D¿u¿nych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa obligacionescapital variableNo
PLF1797SENSERIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF2222Sequoia Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa participacionesNo
PLF1340Sezam Dochodowych Nieruchomo¿ci Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa inmobiliarioscapital fijoNo
PLF339Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF342Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1094SEZAM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1984SEZAM XX Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF2261SG Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1385SGB Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1016SGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF791Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1/65, 02-79, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1037SILVA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF2185Sirius Link Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF349SKALSKI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1925Skanska Property Poland Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 17, 00-85, Warszawa inmobiliariosNo
PLF1487Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF1629Skarbiec - Football Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1381Skarbiec - Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa obligacionesNo
PLF1647Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1075Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF367Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital variableNo
PLF368Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa mixtoscapital variableNo
PLF1282Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1486Skarbiec Dochodowych Nieruchomo¿ci Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa inmobiliarioscapital fijoNo
PLF1867Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa alto riesgoNo
PLF1920Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF1866Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa obligacionesNo
PLF2004SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF1565SOLTER CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1546Solution One Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1332Sovereign 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1337Sovereign 3 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1428Sovereign 5 Fundusz inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF378Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1041SPD Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF644Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapita¿ na Rozwój Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ul. Grójecka 194, 02-39, Warszawa otroscapital variableNo
PLF1415Spinoza Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1438Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2038SRG Restrukturyzacja Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF953SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2118Stability Fund 17 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otrosNo
PLF2235Stabilny Hipoteczny Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1846STING Fundusz inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa otrosNo
PLF1818SubfunduszAviva Oszcz¿dno¿ciowy Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 44, 02-67, Warszawa otros
PLF1932SubfunduszBG¿ BNP Paribas Konserwatywnego Oszcz¿dzania Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa obligacionescapital variable
PLF435Subfundusz Absolute Return MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa participacionescapital variable
PLF1078Subfundusz Agio Agresywny Spó¿ek Wzrostowych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital variable
PLF761Subfundusz Agio Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital variable
PLF1902Subfundusz AGIO Akcji PLUS AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa participaciones
PLF762Subfundusz AGIO -Kapita¿ AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital variable
PLF1144Subfundusz AGIO Kapita¿ Plus AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital variable
PLF1903Subfundusz AGIO Pieni¿¿ny Plus AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1904Subfundusz AGIO Stabilny PLUS AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa mixtos
PLF2139Subfundusz AGRO Obligacji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ul. Grójecka 194, 02-39, Warszawa obligaciones
PLF2138Subfundusz AGRO Rynku Pieni¿¿nego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ul. Grójecka 194, 02-39, Warszawa otros
PLF2141Subfundusz AGRO Strategii Gie¿dowych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ul. Grójecka 194, 02-39, Warszawa otros
PLF2140Subfundusz AGRO Zrównowa¿ony Lokacyjny Plus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. ul. Grójecka 194, 02-39, Warszawa mixtos
PLF977Subfundusz Akcji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participacionescapital variable
PLF250Subfundusz Akcji MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa participacionescapital variable
PLF1616Subfundusz Alfa Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijo
PLF836Subfundusz ALIOR Agresywny Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa participacionescapital variable
PLF2163Subfundusz ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Aktywna Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otros
PLF2164Subfundusz ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otros
PLF2165Subfundusz ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Ostro¿na Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otros
PLF2166Subfundusz ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Rozwa¿na Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otros
PLF758Subfundusz ALIOR Multi Asset Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2063Subfundusz ALIOR Obligacji ¿wiatowych Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otros
PLF1304Subfundusz ALIOR Papierów D¿u¿nych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1912Subfundusz ALIOR Pieni¿¿ny Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa otros
PLF759Subfundusz ALIOR Stabilnych Spó¿ek Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 39 A, 02-67, Warszawa participacionescapital variable
PLF1432Subfundusz Allianz Akcji Globalnych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participacionescapital variable
PLF443Subfundusz Allianz Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participacionescapital variable
PLF1312Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodz¿cych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa otroscapital variable
PLF448Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2023Subfundusz Allianz Artificial Intelligence Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa obligaciones
PLF1888Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF1887Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF1884Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2022Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2024Subfundusz Allianz Global Metals and Mining Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF1801Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa otros
PLF2025Subfundusz Allianz India Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF452Subfundusz Allianz Konserwatywny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1883Subfundusz Allianz Ma¿ych Spó¿ek Europejskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa obligaciones
PLF1433Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participacionescapital variable
PLF451Subfundusz Allianz Obligacji Plus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa obligacionescapital variable
PLF2058Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2059Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2055Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2056Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2057Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2026Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2061Subfundusz Allianz PIMCO Income Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF454Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa obligacionescapital variable
PLF450Subfundusz Allianz Selektywny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participacionescapital variable
PLF453Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2028Subfundusz Allianz Structured Return Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF1434Subfundusz Allianz Surowców i Energii Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participacionescapital variable
PLF1886Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa participaciones
PLF2211Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participaciones PLARBZW00134
PLF2269Subfundusz Arka Presti¿ Akcji Ameryka¿skich   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00159
PLF1906Subfundusz Arka Presti¿ Akcji Europejskich BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Plac Wolno¿ci 16, 61-73, Pozna¿ participaciones PLARBZW00118
PLF2268Subfundusz Arka Presti¿ Akcji Rynków Wschodz¿cych   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00167
PLF2267Subfundusz Arka Presti¿ Alfa   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00142
PLF1907Subfundusz Arka Presti¿ Europejskich Spó¿ek Dywidendowych BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Plac Wolno¿ci 16, 61-73, Pozna¿ participaciones PLARBZW00126
PLF2272Subfundusz Arka Presti¿ Obligacji Korporacyjnych Globalny   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00175
PLF2273Subfundusz Arka Presti¿ technologii i Innowacji   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00183
PLF2279Subfundusz Arka Strategia Akcyjna   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00217
PLF2278Subfundusz Arka Strategia Dynamiczna   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00209
PLF2274Subfundusz Arka Strategia Konserwatywna   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00191
PLF2277Subfundusz Arka Strategia Stabilna   Plac W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00225
PLF667Subfundusz Aviva Investors Akcyjny Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa participacionescapital variable
PLF110Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa otroscapital variable
PLF458Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1588Subfundusz Aviva Investors Depozytowy Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa otroscapital variable
PLF669Subfundusz Aviva Investors D¿u¿ny Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1058Subfundusz Aviva Investors D¿u¿nych Papierów Korporacyjnych Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa obligacionescapital variable
PLF596Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa participacionescapital variable
PLF1012Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa participacionescapital variable
PLF668Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa obligacionescapital variable
PLF594Subfundusz Aviva Investors Ma¿ych Spó¿ek Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa participacionescapital variable
PLF595Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa participacionescapital variable
PLF597Subfundusz Aviva Investors Nowych Spó¿ek Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa participacionescapital variable
PLF459Subfundusz Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1059Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa obligacionescapital variable
PLF460Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapita¿u Plus Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa otroscapital variable
PLF849Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa otroscapital variable
PLF784Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa obligacionescapital variable
PLF461Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa participacionescapital variable
PLF1328Subfundusz Aviva Investors Spó¿ek Dywidendowych Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa participacionescapital variable
PLF462Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa otroscapital variable
PLF463Subfundusz Aviva Investors Zrównowa¿ony Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa mixtoscapital variable
PLF885Subfundusz Best Brands Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF1927Subfundusz BG¿ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. Biela¿ska 12, 00-08, Warszawa mixtos
PLF1928Subfundusz BG¿ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. Biela¿ska 12, 00-08, Warszawa participaciones
PLF1929Subfundusz BG¿ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. Biela¿ska 12, 00-08, Warszawa participaciones
PLF1930Subfundusz BG¿ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. Biela¿ska 12, 00-08, Warszawa mixtos
PLF1931Subfundusz BG¿ BNP Paribas Obligacji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. Biela¿ska 12, 00-08, Warszawa obligaciones
PLF1933Subfundusz BG¿ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. Biela¿ska 12, 00-08, Warszawa mixtos
PLF476Subfundusz BNP Paribas Akcji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa participacionescapital variable
PLF948Subfundusz BNP Paribas Papierów D¿u¿nych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa obligacionescapital variable
PLF477Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa obligacionescapital variable
PLF999Subfundusz BPS Akcji BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa participacionescapital variable
PLF2174Subfundusz BPS Akcji Polskich BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa participaciones
PLF2175Subfundusz BPS Depozytowy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa obligaciones
PLF1362Subfundusz BPS D¿u¿ny BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital variable
PLF1001Subfundusz BPS Konserwatywny BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital variable
PLF1000Subfundusz BPS Obligacji BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1363Subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1002Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1246Subfundusz Caspar Akcji Europejskich CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pó¿wiejska 32, 61-88, Pozna¿ participacionescapital variable
PLF1247Subfundusz Caspar Akcji Polskich CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pó¿wiejska 32, 61-88, Pozna¿ participacionescapital variable
PLF1850Subfundusz Caspar Globalny CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Szkolna 5/13, 61-83, Pozna¿ otros
PLF1250Subfundusz Caspar Ochrony Kapita¿u CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pó¿wiejska 32, 61-88, Pozna¿ obligacionescapital variable
PLF602Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable
PLF485Subfundusz Credit Agricole Akcyjny BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable
PLF487Subfundusz Credit Agricole D¿u¿ny Krótkoterminowy BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable
PLF486Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ mixtoscapital variable
PLF488Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ mixtoscapital variable
PLF253Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1142Subfundusz DB Fund Dynamiczny OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF1143Subfundusz DB Fund Globalny Zrównowa¿ony OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1141Subfundusz DB Fund Instrumentów D¿u¿nych OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF252Subfundusz Depozytowy MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa obligacionescapital variable
PLF887Subfundusz D¿u¿nych Papierów Korporacyjnych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF248Subfundusz Dynamicznych Spó¿ek MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa participacionescapital variable
PLF1167Subfundusz EQUES Obligacji Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk obligacionescapital variable
PLF2311Subfundusz Finansowy   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijo
PLF1915Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa obligaciones
PLF1917Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa participaciones
PLF1916Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa otros
PLF216Subfundusz GAMMA   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variable PLKBCTF00018
PLF436Subfundusz Globalny Akcji MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa participacionescapital variable
PLF484Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa otroscapital variable
PLF553Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa obligacionescapital variable
PLF2076Subfundusz Gotówkowy Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligaciones
PLF886Subfundusz Innowacji i Wzrostu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF2303Subfundusz inPZU Akcje Polskie   Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otroscapital variable
PLF2304Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwini¿tych   Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otroscapital variable
PLF2295Subfundusz inPZU Gotówka   Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF2296Subfundusz inPZU Obligacje Polskie   Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF2305Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwini¿tych   Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otroscapital variable
PLF2306Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodz¿cych   Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa otroscapital variable
PLF1543Subfundusz Instrumentów D¿u¿nych MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa obligacionescapital variable
PLF115Subfundusz Investor Akcji Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF1657Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodz¿cych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF114Subfundusz Investor Akcji Spó¿ek Dywidendowych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF1655Subfundusz Investor Akcji Spó¿ek Wzrostowych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF682Subfundusz Investor Ameryka ¿aci¿ska Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF1656Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa obligacionescapital variable
PLF466Subfundusz Investor BRIC Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF676Subfundusz Investor Gold Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF467Subfundusz Investor Gotówkowy Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa obligacionescapital variable
PLF680Subfundusz Investor Indie i Chiny Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF677Subfundusz Investor Niemcy Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF468Subfundusz Investor Nowych Technologii Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF118Subfundusz Investor Obligacji Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1653Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1654Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodz¿cych Plus Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa obligacionescapital variable
PLF120Subfundusz Investor P¿ynna Lokata Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa obligacionescapital variable
PLF678Subfundusz Investor Rosja Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF469Subfundusz Investor Sektora Nieruchomo¿ci i Budownictwa Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF123Subfundusz Investor Top 25 Ma¿ych Spó¿ek Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF125Subfundusz Investor Top 50 Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF679Subfundusz Investor Turcja Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa participacionescapital variable
PLF127Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa obligacionescapital variable PLINVTF00017
PLF128Subfundusz Investor Zrównowa¿ony Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1068Subfundusz IPOPEMA Akcji Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital variable PLIPTFI00043
PLF1714Subfundusz IPOPEMA D¿u¿ny Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligaciones
PLF1642Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital variable
PLF1782Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participaciones
PLF1072Subfundusz IPOPEMA Obligacji Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital variable PLIPTFI00027
PLF2238Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych   ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligaciones
PLF1069Subfundusz IPOPEMA Oszcz¿dno¿ciowy Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital variable PLIPTFI00068
PLF1071Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital variable PLIPTFI00050
PLF1067Subfundusz IPOPEMA Short Eqiuty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa participacionescapital variable PLIPTFI00076
PLF1070Subfundusz IPOPEMA Zrównowa¿ony Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa mixtoscapital variable PLIPTFI00035
PLF2285Subfundusz IPOPEMA 8   ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijo
PLF1113Subfundusz KI 1 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijo
PLF1114Subfundusz KI 2 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijo
PLF2098Subfundusz Konserwatywny MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa mixtos
PLF1470Subfundusz Konserwatywny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1473Subfundusz Lokata Kapita¿u Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1472Subfundusz Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa participacionescapital variable
PLF489Subfundusz MCI.Euro Ventures 1.0. MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Europejski 1, 00-84, Warszawa otroscapital fijo
PLF490Subfundusz MCI.Tech Ventures 1.0 MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Europejski 1, 00-84, Warszawa otroscapital fijo
PLF2091Subfundusz mFundusz dla aktywnych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa mixtos
PLF2090Subfundusz mFundusz dla ka¿dego SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa obligaciones
PLF2092Subfundusz mFundusz dla odwa¿nych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa participaciones
PLF1538Subfundusz Neutral Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijo
PLF903Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa participacionescapital variable
PLF491Subfundusz Noble Fund Akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa participacionescapital variable PLNFTFI00010
PLF492Subfundusz Noble Fund Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa participacionescapital variable PLNFTFI00028
PLF714Subfundusz Noble Fund Global Return Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital variable
PLF494Subfundusz Noble Fund Mieszany Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1465Subfundusz Noble Fund Obligacji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa obligacionescapital variable
PLF495Subfundusz Noble Fund Oszcz¿dno¿ciowy Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa obligacionescapital variable
PLF493Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa mixtoscapital variable
PLF658Subfundusz Noble Fund Timingowy Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital variable
PLF536Subfundusz Novo Akcji OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF786Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital variable
PLF1491Subfundusz Novo Globalnego Dochodu OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF662Subfundusz Novo Gotówkowy OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF2178Subfundusz Novo Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa participaciones
PLF535Subfundusz Novo Obligacji Przedsi¿biorstw OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF538Subfundusz Novo Papierów D¿u¿nych OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF2053Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapita¿u OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa obligaciones
PLF537Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa mixtoscapital variable
PLF534Subfundusz Novo Zrównowa¿onego Wzrostu OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2066Subfundusz OBLIGACJI Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa mixtos
PLF980Subfundusz Obligacji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa obligacionescapital variable
PLF552Subfundusz Obligacji Korporacyjnych MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1243Subfundusz Open Finance Akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa participacionescapital variable
PLF1244Subfundusz Open Finance Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa participacionescapital variable
PLF1245Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa otroscapital variable
PLF1241Subfundusz Open Finance Obligacji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1240Subfundusz Open Finance Pieni¿¿ny Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1242Subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-20, Warszawa mixtoscapital variable
PLF727Subfundusz OPERA Alfa-plus.pl OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital variable
PLF496Subfundusz Opera Avista.pl OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF728Subfundusz OPERA Avista-plus.pl OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF729Subfundusz OPERA Beta-plus.pl OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa alto riesgocapital variable
PLF637Subfundusz Opera Equilibrium.pl OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital variable
PLF922Subfundusz Opera Pecunia.pl OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1080Subfundusz Opera Tutus-plus OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF497Subfundusz Opera Universa.pl OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa otroscapital variable
PLF1378Subfundusz Optimum Akcji OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa participacionescapital variable
PLF1376Subfundusz Optimum Gotówkowy OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1377Subfundusz Optimum Obligacji OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marsza¿kowska 142, 00-06, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1203Subfundusz Oszcz¿dno¿ciowy Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF947Subfundusz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00436
PLF270Subfundusz Pekao Akcji Ameryka¿skich Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00121
PLF271Subfundusz Pekao Akcji Europejskich Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00147
PLF500Subfundusz Pekao Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Rynków Rozwini¿tych Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00295
PLF273Subfundusz Pekao Akcji Polskich Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00089
PLF501Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00287
PLF502Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodz¿cych Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00303
PLF1710Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00576
PLF1633Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00568
PLF2286Subfundusz Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu   ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00618
PLPPTMP072A8
PLF503Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00253
PLF504Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chi¿skiego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00238
PLF1969Subfundusz Pekao Dochodu USD Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00592
PLF1098Subfundusz Pekao Dynamicznych Spó¿ek Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00485
PLF1042Subfundusz Pekao Elastycznego Inwestowania Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00469
PLF281Subfundusz Pekao Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Rynku Polskiego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00204
PLF1199Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00493
PLF283Subfundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00113
PLF284Subfundusz Pekao Obligacji Europejskich Plus Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00139
PLF1494Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00543
PLF286Subfundusz Pekao Obligacji Plus Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00055
PLF508Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00311
PLF289Subfundusz Pekao Oszcz¿dny Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00014
PLF1358Subfundusz Pekao Oszcz¿dny Plus Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00527
PLF815Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa obligacionescapital variable PLPPTFI00394
PLF1190Subfundusz Pekao Stabilnego Inwestowania Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa mixtoscapital variable PLPPTFI00501
PLF291Subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa mixtoscapital variable PLPPTFI00071
PLF715Subfundusz Pekao Strategii Globalnej Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00360
PLF2121Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00600
PLF1767Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa participacionescapital variable PLPPTFI00584
PLF627Subfundusz Pekao Surowców i Energii Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00345
PLF1618Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Ameryka¿skiego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00550
PLF1389Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00535
PLF730Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00378
PLF1085Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Ameryka¿skiego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa otroscapital variable PLPPTFI00477
PLPPTMP056A1
PLF296Subfundusz Pekao Zrównowa¿ony Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa mixtoscapital variable PLPPTFI00063
PLF297Subfundusz Pekao Zrównowa¿ony Rynku Ameryka¿skiego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-67, Warszawa mixtoscapital variable PLPPTFI00212
PLF981Subfundusz Pieni¿¿ny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa otroscapital variable
PLF1687Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF511Subfundusz PKO Akcji Plus PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF1685Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodz¿cych PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF1683Subfundusz PKO Akcji Rynku Ameryka¿skiego PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF1682Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF1686Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF1684Subfundusz PKO Akcji Rynku Japo¿skiego PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF1681Subfundusz PKO Akcji Rynku Z¿ota PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF842Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF841Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF2082Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participaciones
PLF519Subfundusz PKO Papierów D¿u¿nych Plus PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1680Subfundusz PKO Papierów D¿u¿nych USD PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa obligacionescapital variable
PLF840Subfundusz PKO Surowców Globalny PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF843Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa participacionescapital variable
PLF1185Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital variable
PLF1186Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital variable
PLF1187Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital variable
PLF1188Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital variable
PLF1189Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital variable
PLF1115Subfundusz P¿ynno¿ciowy Plus Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF316Subfundusz PZU Akcji Krakowiak Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF317Subfundusz PZU Akcji Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF429Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwini¿tych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF431Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodz¿cych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF428Subfundusz PZU Akcji Spó¿ek Dywidendowych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF318Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF2085Subfundusz PZU D¿u¿ny Aktywny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligaciones
PLF430Subfundusz PZU D¿u¿ny Rynków Wschodz¿cych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1965Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligaciones
PLF320Subfundusz PZU Medyczny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participacionescapital variable
PLF319Subfundusz PZU Oszcz¿dno¿ciowy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF321Subfundusz PZU Papierów D¿u¿nych POLONEZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF645Subfundusz PZU Sejf+ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa obligacionescapital variable
PLF322Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2068Subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa participaciones
PLF323Subfundusz PZU Zrównowa¿ony Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Paw¿a II 24, 00-13, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2107Subfundusz Quant Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participaciones
PLF588Subfundusz Quercus Agresywny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa participacionescapital variable
PLF589Subfundusz Quercus D¿u¿ny Krótkoterminowy Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa participacionescapital variable
PLF587Subfundusz Quercus Global Balanced Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2153Subfundusz Quercus Global Growth Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa participaciones
PLF1155Subfundusz Quercus Gold Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otroscapital variable
PLF860Subfundusz Quercus lev Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otroscapital variable
PLF859Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa participacionescapital variable
PLF586Subfundusz Quercus Ochrony Kapita¿u Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa obligacionescapital variable
PLF861Subfundusz Quercus short Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa otroscapital variable
PLF1384Subfundusz Quercus Stabilny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowy ¿wiat 6/12, 00-40, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1499Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul.Grzybowska 78, 00-84, Warszawa otroscapital variable
PLF1497Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszcz¿dzania ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul.Grzybowska 78, 00-84, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1500Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii D¿u¿nych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul.Grzybowska 78, 00-84, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1498Subfundusz Raiffeisen Globalnych Mo¿liwo¿ci ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul.Grzybowska 78, 00-84, Warszawa otroscapital variable
PLF59Subfundusz Santander Akcji Polskich BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00019
PLF60Subfundusz Santander Akcji ¿rodkowej i Wschodniej Europy BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00035
PLF68Subfundusz Santander Akcji Tureckich BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00043
PLF67Subfundusz Santander D¿u¿ny Krótkoterminowy BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable
PLF65subfundusz Santander Obligacji Europejskich BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable
PLF1103Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable
PLF66Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable PLARBZW00027
PLF61Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable
PLF1104Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable
PLF64Subfundusz Santander Platinum Stabilny BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ otroscapital variable
PLF930Subfundusz Santander Presti¿ Akcji Polskich BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00050
PLF931Subfundusz Santander Presti¿ Akcji ¿rodkowej i Wschodniej Europy BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ participacionescapital variable PLARBZW00068
PLF1388Subfundusz Santander Presti¿ D¿u¿ny Krótkoterminowy BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable PLARBZW00100
PLF1010Subfundusz Santander Presti¿ Obligacji Korporacyjnych BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable PLARBZW00092
PLF932Subfundusz Santander Presti¿ Obligacji Skarbowych BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ obligacionescapital variable PLARBZW00076
PLF69Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ mixtoscapital variable
PLF70Subfundusz Santander Zrównowa¿ony BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. W¿adys¿awa Andersa 5, 61-89, Pozna¿ mixtoscapital variable
PLF906Subfundusz SEJF Etyczny 2 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa participacionescapital variable
PLF375Subfundusz SEJF Obligacji ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa obligacionescapital variable
PLF871Subfundusz SEJF Papierów D¿u¿nych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital variable
PLF377Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital variable
PLF1356Subfundusz SGB Bankowy UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable PLUITFI00316
PLF1937Subfundusz SGB D¿u¿ny UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligaciones PLUITFI00415
PLF1766Subfundusz SGB Zagraniczny UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa otros PLUITFI00399
PLF2040Subfundusz SIGMA Obligacji Plus   ul. Chmielna 85/87, 00-80, Warszawa obligacionescapital variable
PLF437Subfundusz Skarbiec - Akcja SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital variable
PLF465Subfundusz Skarbiec - D¿u¿ny Uniwerslany SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1396Subfundusz Skarbiec ? Emerging Markets Opportunities SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital variable
PLF1398Subfundusz Skarbiec - Global Bond Opportunities SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1399Subfundusz Skarbiec - Global High Yield Bond SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1973Subfundusz Skarbiec - Global Income SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa mixtos
PLF1397Subfundusz Skarbiec - Global Select Equity SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital variable
PLF551Subfundusz Skarbiec - Globalny Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital variable
PLF546Subfundusz Skarbiec - III Filar SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital variable
PLF528Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1219Subfundusz SKARBIEC - MARKET NEUTRAL SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital variable
PLF547Subfundusz SKARBIEC - Market Opportunities SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital variable
PLF358Subfundusz Skarbiec - Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital variable
PLF478Subfundusz Skarbiec - Obligacja SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1855Subfundusz Skarbiec - Obligacji Globalnych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-69, Warszawa obligaciones
PLF989Subfundusz Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa obligacionescapital variable
PLF369Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW ROZWINI¿TYCH SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital variable
PLF549Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa participacionescapital variable
PLF548Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW WSCHODZ¿CYCH SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital variable
PLF366Subfundusz Skarbiec - Spó¿ek Wzrostowych SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa mixtoscapital variable
PLF663Subfundusz SKARBIEC - Top Brands SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa otroscapital variable
PLF581Subfundusz Skarbiec - Waga SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Lecha Kaczy¿skiego 26, 00-60, Warszawa mixtoscapital variable
PLF246Subfundusz Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanis¿awa ¿aryna 2B, 02-59, Warszawa mixtoscapital variable
PLF979Subfundusz Stabilnego Wzrostu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa mixtoscapital variable
PLF2037Subfundusz STABILNY Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligaciones
PLF2312Subfundusz Strategiczny   ul. Ch¿odna 52, 00-87, Warszawa otroscapital fijo
PLF814Subfundusz subGO Fund Energia2 GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa participacionescapital fijo
PLF926Subfundusz subGO Fund Wierzytelno¿ci GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otroscapital fijo
PLF708Subfundusz subGO Micro GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa participacionescapital fijo
PLF707Subfundusz subGO Obligacje1 GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2/38, 00-19, Warszawa otroscapital fijo
PLF556Subfundusz Superfund Akcji Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variable
PLF1409Subfundusz Superfund Akcyjny Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa participacionescapital variable
PLF1412Subfundusz Superfund Alternatywny Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variable
PLF558Subfundusz Superfund BLUE Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variable
PLF559Subfundusz Superfund GoldFuture Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variable
PLF557Subfundusz Superfund GREEN Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variable
PLF1410Subfundusz Superfund Obligacyjny Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa obligacionescapital variable
PLF1411Subfundusz Superfund Pieni¿¿ny Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa obligacionescapital variable
PLF560Subfundusz Superfund P¿ynno¿ciowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa obligacionescapital variable
PLF555Subfundusz Superfund RED Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variable
PLF1617Subfundusz Ultra Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa participacionescapital fijo
PLF1747Subfundusz UniAkcje Biopharma UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participaciones PLUITFI00373
PLF1590Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participacionescapital variable PLUITFI00332
PLF1327Subfundusz UniAkcje Dywidendowy UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participacionescapital variable PLUITFI00308
PLF561Subfundusz UniAkcje Ma¿ych i ¿rednich Spó¿ek UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participacionescapital variable PLUITFI00217
PLUITFI00431
PLF563Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participacionescapital variable PLUITFI00126
PLF1748Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participaciones PLUITFI00381
PLF1292Subfundusz UniAkcje: Turcja UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participacionescapital variable PLUITFI00290
PLF562Subfundusz UniAkcje Wzrostu UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participacionescapital variable PLUITFI00175
PLF1856Subfundusz UniAktywny Pieni¿¿ny UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligaciones PLUITFI00407
PLF565Subfundusz UniDolar UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable PLUITFI00092
PLF782Subfundusz UniEuro UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable PLUITFI00233
PLF2136Subfundusz UniGotówkowy Aktywa Polskie UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligaciones
PLF567Subfundusz UniKorona Akcje UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participacionescapital variable PLUITFI00050
PLUITFI00449
PLF569Subfundusz UniKorona Dochodowy UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable PLUITFI00035
PLUITFI00456
PLF568Subfundusz UniKorona Obligacje UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable PLUITFI00027
PLUITFI00423
PLF570Subfundusz UniKorona Zrównowa¿ony UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa mixtoscapital variable PLUITFI00043
PLF1004Subfundusz UniObligacje Aktywny UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa otroscapital variable PLUITFI00274
PLF2266Subfundusz UniObligacje: Globalne Rynki Wschodz¿ce   ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable
PLF574Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable PLUITFI00191
PLF1101Subfundusz UniOszcz¿dno¿ciowy UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable PLUITFI00282
PLUITFI00464
PLF398Subfundusz UniProfit Plus UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital variable PLUITFI00084
PLF576Subfundusz UniStabilny Wzrost UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa mixtoscapital variable PLUITFI00209
PLF2192Subfundusz VL Agresywny OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa otros
PLF2193Subfundusz VL Aktywny OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-12, Warszawa otros
PLF1471Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BG¿ BNP Paribas S.A. ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa participacionescapital variable
PLF978Subfundusz Zrównowa¿ony Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpa¿skich 1, 02-68, Warszawa mixtoscapital variable
PLF1946Subfundusz 1 AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otros
PLF1422Subfundusz 1 AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otroscapital fijo
PLF1301Subfundusz 1 AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijo
PLF1622Subfundusz 1I BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijo
PLF1621Subfundusz 1R BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa otroscapital fijo
PLF382Superfund Trend Bis Powi¿zany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variableNo
PLF383Superfund Trend Plus Powi¿zany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variableNo
PLF384Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Dzielna 60, 01-02, Warszawa alto riesgocapital variableNo
PLF2270Supreme Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2095SVEA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF1905S1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wiosenna 5, 53-01, Wroc¿aw otrosNo
PLF1754TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otrosNo
PLF2106Tar Heel Capital Globalnej Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa alto riesgoNo
PLF1175Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1878TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF711TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2256TRAPER Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1790Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2158Trigon Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionesNo
PLF1822Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo PLMPFIZ00018
PLF1977Trigon Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1631Trigon Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1479Trigon Polskie Per¿y Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionescapital fijoNo PLTPPFZ00018
PLF1635Trigon Profit II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1825Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2144Trigon Profit MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionesNo
PLF1563Trigon Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1789Trigon Profit VI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1743Trigon Profit VII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1843Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1823Trigon Profit X Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1891Trigon Profit XII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1892Trigon Profit XIV Niestandarzyowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1890Trigon Profit XV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1918Trigon Profit XVI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2019Trigon Profit XVIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2116Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2103Trigon Profit XXI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2117Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2120Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2124Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2217Trigon Profit XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionesNo
PLF2172Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2184Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2188Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2231Trigon Profit XXX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2287Trigon Profit XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF2302Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1223TRIGON QUANTUM Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF1391Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF2020Trigon Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF1699Trigon XIX Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2021Trigon XXI Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF2169Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty   ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otrosNo
PLF749Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa otrosNo
PLF832TRUSS Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿opska 53, 80-35, Gda¿sk otroscapital fijoNo
PLF2142TTT Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa participacionesNo
PLF2282TURUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zielna 37, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF386Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1741UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa participacionesNo
PLF1624UniAbsolute Return D¿u¿ny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1991UniAbsolute Return Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa otrosNo
PLF2128UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa otrosNo
PLF1218UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1084UNIFUND Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otrosNo
PLF1236UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa obligacionescapital fijoNo
PLF1658UniRegularna Wyp¿ata Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-63, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1545Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1609Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1610Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Krasi¿skiego 2A, 01-60, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF996Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF2050Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1852VALUE QUEST Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Ch¿odna 51, 00-86, Warszawa otrosNo
PLF1368Varsovia Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1632Venture Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1506VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1870VICTORIA Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1979VIDRIO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. D¿browskiego 1, 00-05, Warszawa otrosNo
PLF2001Vindix Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa otrosNo
PLF1319Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Depozytariusz Raiffeisen Bank Polska Spó¿ka Akcyjna Pi¿kna 20, 00-54, Warszawa participacionescapital fijoNo
PLF400VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF401VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1336WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF149W¿asno¿ci Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Topiel 12/14, 00-34, Warszawa mixtoscapital variableNo
PLF664Wechta Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1788WFH Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wiosenna 5, 53-01, Wroc¿aw otrosNo
PLF1036Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF385¿witalski Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF1734Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa otrosNo
PLF2065W7 Real Estate Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. K¿obucka 25/70, 02-69, Warszawa otrosNo
PLF1707Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Warto¿¿ Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa otrosNo
PLF1740ZORKEDO Capital Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF22973. FORUM 107 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Zab¿ocie 25, 30-70, Kraków otroscapital fijoNo
PLF15473Q Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Jana Paw¿a II 22, 00-13, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF22984. Trigon Profit XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pu¿awska 2 bud. B, 02-56, Warszawa otroscapital fijoNo
PLF19987R Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty Aktywów Niepublicznych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pró¿na 9, 00-10, Warszawa obligacionesNo
PLF172089th Avenue Fund No 1 Fundusz Inwestycyjny Zamkni¿ty OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z¿ota 59, 00-12, Warszawa participacionesNo