Sobre el Banco

Sobre el Banco Índex de continguts

El Banco de España és el banc central nacional i, en el marc del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS), el supervisor del sistema bancari espanyol amb el Banc Central Europeu. La activitat d’aquest està regulada per la Llei d'Autonomia del Banco de España.

TAMBÉ LI INTERESSA...

Normativa relacionada

Publicacions relacionades

Altra informació d'interés