Sobre el Banco

Sobre el Banco Índex de continguts

El Banco de España és el banc central nacional i el supervisor del sistema bancari espanyol. La seua activitat està regulada per la Llei d'Autonomia del Banco de España.

En esta secció es descriuen les seues funcions i organització interna, així com detalls sobre la història i el patrimoni artístic. A més, es pot consultar la informació relativa a les contractacions en fase de licitació i les adjudicades.