Publicacions

Publicacions Índex de continguts

Aquesta pàgina recull les memòries, els documents, els informes i les anàlisis que ha publicat el Banco de España en l’àmbit de les seues funcions i responsabilitats, així com algunes de les publicacions del BCE que s’han traduït al castellà.

Últimes publicacions

Informes i memòries anuals

Portada per defecte

Informe Institucional

Visión de la organización, estructura y funciones del Banco de España.

Anàlisi econòmica i recerca

Portada per defecte

Notas Económicas

Coyuntura económica, metodología y estadística.

Portada per defecte

Research Update

Resumen semestral de las actividades de investigación del Banco de España.

Portada per defecte

Artículos Analíticos

Análisis de la actualidad económica y financiera.

Informació estadística

Portada per defecte

Boletín Informativo de las estadísticas del Banco de España

Boletín Informativo de las estadísticas del Banco de España

INFORMACIÓ RELACIONADA

Buscador de publicacions