Supervisió

Supervisió

El Banco de España supervisa la solvència i el compliment de la normativa específica de les entitats que se li han encomanat.

El model de supervisió es basa en quatre elements:

  • Una regulació efectiva i prudent, amb normes d'accés i exercici de l'activitat.
  • Una supervisió continuada de les entitats, amb recepció i anàlisi d'informació periòdica i inspeccions in situ.
  • Mesures de caràcter corrector (requeriments i recomanacions; plans de sanejament; intervenció o substitució d'administradors).
  • Un règim disciplinari i sancionador que pot afectar tant a les entitats com els seus administradors.

En esta secció es poden consultar, entre altres, el marc de la funció supervisora del Banc, la normativa o els criteris supervisors que s'apliquen.