Estadístiques

Estadístiques

El Banco de España elabora i publica les estadístiques relacionades amb les seues funcions i assistix al Banc Central Europeu amb les estadístiques necessàries per a dur a terme les polítiques monetària i canviària úniques, referides, entre altres aspectes, a magnituds monetàries, bancàries i financeres, tipus d'interés i balança de pagaments.

En esta secció, es pot accedir tant a la informació estadística que elabora el Banco de España com als principals calendaris de difusió.

Nova secció de "Estadístiques històriques per a investigadors"

Estadístiques històriques per a investigadors

Aquesta nova secció té com a finalitat recuperar informació estadística que el Banco de España va deixar en algun moment de publicar i informació obtinguda dels treballs de recerca publicats per la institució. La secció també està oberta a incloure contribucions externes. El seu objectiu és preservar la informació estadística, afavorir-ne la reutilització i facilitar-ne l'accés, per a així secundar, en última instància, la recerca en història econòmica.

Estadísticas por temas

Icono Tipos

Tipus d’interés

Tipus d’interés legals, de referència i de mercat

Icono Cuentas

Comptes financers

Comptes financers dels sectors institucionals

Icono Administraciones

Administracions públiques

Deute i dèficit segons el PDE i altres estadístiques del sector públic.

Icono Exteriores

Estadístiques exteriors

Balança de pagaments, PII i altres estadístiques exteriors

Icono Mercados

Mercats financers

Mercats financers i de valors i sistemes de pagament

Icono Operaciones

Sistemes de pagament

Estadístiques de sistemes de pagament

Icono Cambio

Tipus de canvi

Tipus de canvi i índexs de competitivitat

Icono instituciones

Institucions financeres

Institucions financeres monetàries i no monetàries

Icono Sociedades

Societats no financeres

Estadístiques de societats no financeres de la Central de Balanços

Icono Encuestas

Enquestes a llars i individus

Enquesta financera de les famílies i Enquesta de competències financeres

Icono Generales

Estadístiques econòmiques generals

Estadístiques i indicadors econòmics generals

Icono Informacion

Informació financera i prudencial d’entitats de crèdit

Balanç, compte de resultats i més informació en base consolidada

Otras clasificaciones

Icono Publicaciones

Estadístiques per publicacions

Estadístiques organitzades seguint els índexs de les publicacions

Icono Entidades

Classificació d’entitats

Llistes d’institucions financeres i sectorització

Otras estadísticas

icono estadisticas historicas

Estadístiques històriques per a investigadors

Sèries estadístiques recuperades

icono zona euro

Estadísticas de la Unión Europea y de la zona euro

Estadísticas de la Unión Europea y de la zona euro en tablas y gráficos