Estadístiques

Estadístiques

El Banco de España elabora i publica les estadístiques relacionades amb les seues funcions i assistix al Banc Central Europeu amb les estadístiques necessàries per a dur a terme les polítiques monetària i canviària úniques, referides, entre altres aspectes, a magnituds monetàries, bancàries i financeres, tipus d'interés i balança de pagaments.

En esta secció, es pot accedir tant a la informació estadística que elabora el Banco de España com als principals calendaris de difusió.

INFORMACIÓ RELACIONADA 

Estadísticas del Banco de España

Ferramentes

Estadístiques de la zona de l'euro