Estabilitat financera

Estabilitat financera

La Llei 13/1994, d'autonomia del Banc d'Espanya, atribuïx al Banc d'Espanya, entre altres funcions, la de promoure el bon funcionament i l'estabilitat del sistema financer.

En esta secció s'analitzen diverses qüestions relatives a l'estabilitat financera. Les matèries de supervisió i regulació es tracten en la secció de Supervisió.