Sobre o Banco

Sobre o Banco Índice de contidos

O Banco de España é o banco central nacional e, no marco do Mecanismo Único de Supervisión (MUS), o supervisor do sistema bancario español xunto ao Banco Central Europeo. A súa actividade está regulada pola Lei de Autonomía do Banco de España.

TAMÉN LLE INTERESA...

Normativa relacionada

Publicacións relacionadas

Outra información de interese