Normativa

Normativa

Nesta sección pódese acceder, entre outros, aos seguintes recursos de información xurídica:

  • Regulación do Sistema Financeiro, que ofrece normativa financeira estatal, autonómica e da UE consolidada e agrupada por categorías.
  • Base de Datos de Lexislación Financeira, que permite a consulta de disposicións consolidadas tanto estatais como autonómicas e da UE, así como as súas versións anteriores.
  • Circulares do Banco de España, organizadas cronoloxicamente.
  • Guías supervisoras, tanto propias como adoptadas doutras institucións.
  • Normas en fase de consulta pública.
  • Traducións non oficiais ao inglés das normas máis relevantes do sistema financeiro español.

Regulación do sistema financeiro

  • Estatal
  • Comunitaria

Base de datos de lexislación financeira

Circulares do Banco de España