Normativa

Normativa

Nesta sección pódese acceder, baixo o epígrafe "Regulación de entidades de crédito", a bloques temáticos coa normativa aplicable ás entidades de crédito, tanto comunitaria, coma estatal e autonómica.

A "Base de datos de lexislación financeira" facilita o acceso ás disposicións legais que conforman o sistema financeiro, con especial incidencia nas que regulan as entidades de crédito.

As Circulares vixentes do Banco de España pódense coñecer ben cronoloxicamente ou ben seguindo o índice analítico.

Por último, ofrécense todas as medidas extraordinarias de carácter económico e financeiro que o Goberno tomou para facer fronte á crise crediticia.

Regulación de entidades de crédito

  • Estatal
  • Comunitaria

Base de datos de lexislación financeira

Circulares do Banco de España