Mecanismo Único de Supervisión (MUS)

Mecanismo Único de Supervisión (MUS)

O Mecanismo Único de Supervisión (MUS) instaura un novo sistema de supervisión financeira formado polo Banco Central Europeo (BCE) e as autoridades nacionais competentes (ANC) dos países da Unión Europea (UE) participantes.

Os seus principais obxectivos son velar pola seguridade e a solidez do sistema bancario europeo, ademais de aumentar a integración e a estabilidade financeiras en Europa.

Constitúe o primeiro paso cara á denominada «Unión Bancaria», da que tamén forma parte o Mecanismo Único de Resolución, e que se prevé completar cun sistema harmonizado de garantías de depósitos.

Últimas novas

INFORMACIÓN RELACIONADA 

Declaración institucional