Estatísticas

Estatísticas

O Banco de España elabora e publica as estatísticas relacionadas coas súas funcións e asiste ao Banco Central Europeo coas estatísticas necesarias para levar a cabo as políticas monetaria e cambiario únicas, referidas, entre outros aspectos, a magnitudes monetarias, bancarias e financeiras, tipos de xuro e balanza de pagamentos.

Nesta sección pódese acceder tanto á información estatística que elabora o Banco de España como aos principais calendarios de difusión.

Nova sección de “Estatísticas históricas para investigadores”

Estatísticas históricas para investigadores

Esta nova sección ten como fin recuperar información estatística que o banco de España deixou de publicar nalgún momento e información obtida dos traballos de investigación publicados pola institución. A sección tamén está aberta a incluír contribucións externas. O seu obxectivo é preservar a información estatística, favorecer a súa reutilización e facilitar o seu acceso, para así apoiar, en última instancia, á investigación en historia económica.

Estadísticas por temas

Icono Tipos

Tipos de xuro

Tipos de xuro legais, de referencia e de mercado

Icono Cuentas

Contas financeiras

Contas financeiras dos sectores institucionais

Icono Administraciones

Administracións públicas

Débeda e déficit segundo o PDE e outras estatísticas do sector público.

Icono Exteriores

Estatísticas exteriores

Balanza de pagamentos, PII e outras estatísticas exteriores

Icono Mercados

Mercados financeiros

Mercados financeiros e de valores, e sistemas de pagamento

Icono Operaciones

Sistemas de pagamento

Estatísticas de sistemas de pagamento

Icono Cambio

Tipos de cambio

Tipos de cambio e índices de competitividade

Icono instituciones

Institucións Financeiras

Institucións financeiras monetarias e non-monetarias

Icono Sociedades

Sociedades non-financeiras

Estatísticas de sociedades non-financeiras da Central de Balances

Icono Encuestas

Enquisas a fogares e individuos

Enquisa financeira das familias e Enquisa de competencias financeiras

Icono Generales

Estatísticas económicas xerais

Estatísticas e indicadores económicos xerais

Icono Informacion

Información financeira e prudencial de entidades de crédito

Balance, conta de resultados e outra información en base consolidada

Otras clasificaciones

Icono Publicaciones

Estatísticas por publicacións

Estatísticas organizadas seguindo os índices das publicacións

Icono Entidades

Clasificación de entidades

Listas de institucións financeiras e sectorización

Otras estadísticas

icono estadisticas historicas

Estatísticas históricas para investigadores

Series estatísticas recuperadas

icono zona euro

Estadísticas de la Unión Europea y de la zona euro

Estadísticas de la Unión Europea y de la zona euro en tablas y gráficos