Estatísticas

Estatísticas

O Banco de España elabora e publica as estatísticas relacionadas coas súas funcións e asiste ao Banco Central Europeo coas estatísticas necesarias para levar a cabo as políticas monetaria e cambiario únicas, referidas, entre outros aspectos, a magnitudes monetarias, bancarias e financeiras, tipos de xuro e balanza de pagamentos.

Nesta sección pódese acceder tanto á información estatística que elabora o Banco de España como aos principais calendarios de difusión.

INFORMACIÓN RELACIONADA 

Estadísticas del Banco de España

Ferramentas

Estatísticas da zona do euro