Estatísticas

Estatísticas

O Banco de España elabora e publica as estatísticas relacionadas coas súas funcións e asiste ao Banco Central Europeo coas estatísticas necesarias para levar a cabo as políticas monetaria e cambiario únicas, referidas, entre outros aspectos, a magnitudes monetarias, bancarias e financeiras, tipos de xuro e balanza de pagamentos.

Nesta sección pódese acceder tanto á información estatística que elabora o Banco de España como aos principais calendarios de difusión.

COVID-19 y la difusión de información estadística

El Banco de España mantiene su producción estadística de acuerdo con el calendario de publicación preanunciado y disponible en la página web. En caso de que se produzcan variaciones debido a las especiales circunstancias de la actual crisis sanitaria, se informará anticipadamente a los usuarios.

Estadísticas por temas

Icono Cuentas

Contas financeiras

Contas financeiras dos sectores institucionais

Icono Administraciones

Administracións públicas

Débeda e déficit segundo o PDE e outras estatísticas do sector público.

Icono Exteriores

Estatísticas exteriores

Balanza de pagamentos, PII e outras estatísticas exteriores

Icono Mercados

Mercados financeiros

Mercados financeiros e de valores, e sistemas de pagamento

Icono Tipos

Tipos de xuro

Tipos de xuro legais, de referencia e de mercado

Icono Operaciones

Sistemas de pagamento

Estatísticas de sistemas de pagamento

Icono instituciones

Institucións Financeiras

Institucións financeiras monetarias e non-monetarias

Icono Sociedades

Sociedades non-financeiras

Estatísticas de sociedades non-financeiras da Central de Balances

Icono Encuestas

Enquisas a fogares e individuos

Enquisa financeira das familias e Enquisa de competencias financeiras

Icono Generales

Estatísticas económicas xerais

Estatísticas e indicadores económicos xerais

Icono Cambio

Tipos de cambio

Tipos de cambio e índices de competitividade

Icono Informacion

Información financeira e prudencial de entidades de crédito

Balance, conta de resultados e outra información en base consolidada

Otras clasificaciones

Icono Publicaciones

Estatísticas por publicacións

Estatísticas organizadas seguindo os índices das publicacións

Icono Entidades

Clasificación de entidades

Listas de institucións financeiras e sectorización