Inicio Inicio

O Banco de España, integrado no Eurosistema, é o banco central nacional e o supervisor do sistema bancario.