Estabilidade financeira

Estabilidade financeira

A Lei 13/1994 de autonomía do Banco de España atribúe ao Banco de España, entre outras funcións, a de promover o bo funcionamento e a estabilidade do sistema financeiro.

Nesta sección analízanse diversas cuestións relativas á estabilidade financeira. As materias de supervisión e regulación trátanse na sección de Supervisión.