Billetes e moedas

Billetes e moedas Índice de contidos

O 1 de xaneiro de 2002, o euro foi posto en circulación e substituíu os billetes e moedas nacionais. O Consello de Goberno do Banco Central Europeo (BCE) decide o volume de billetes en euros que se producen cada ano e aproba o volume máximo das moedas que pode emitir cada país. A posta en circulación de billetes e moedas é responsabilidade dos bancos centrais nacionais.

Xa dende o inicio do euro, o importe e número de billetes en circulación aumentou continuamente; entre outras razóns, porque o efectivo, como instrumento de pagamento, ten unhas características únicas:

  • É o máis utilizado en transaccións comerciais.
  • Para transaccións de pequeno importe o seu custo é inferior ao dos instrumentos electrónicos de pagamento.
  • Está ao alcance de todos e permite pagamentos a quen carece de contas bancarias, a quen ten acceso limitado a elas ou non pode utilizar medios electrónicos de pagamento.
  • Permítelle ao público un mellor control dos seus gastos.
  • É seguro fronte á fraude e resistente á falsificación.
  • É depósito de valor.

Nesta sección pódense coñecer aspectos dos billetes e moedas en euros, así como información de interese sobre a peseta.

CONTACTO