Accesibilidade

Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

Banco de España comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector públicoAbre en nueva ventana.

A presente declaración de accesibilidade aplícase aos seguintes sitios web:

Situación de cumprimento

Estes sitios web son parcialmente conformes co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018.
  • Poderían existir fallos de edición nas páxinas web e nos documentos finais, aínda que se está a traballar na súa mellora.
 • Carga desproporcionada.
  • Non aplica
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.
  • Poderían existir contidos ou arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requirimentos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración preparouse o 20 de marzo de 2019.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: domingo, 20 de setembro de 2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requirimentos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como por exemplo:

 • informar sobre calquera posible incumprimento por parte destes sitios web
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade dos sitios web

A través do formulario electrónicoAbre en nueva ventana ou mediante contacto telefónico co Centro de Axuda ao Usuario +34 91 338 6666.

Tamén pode solicitar que se lle proporcionen nun formato accesible aqueles contidos publicados en estes sitios web que estean excluídos da obrigación de ser accesibles e formular queixas relativas aos requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.b do RD 1112/2018) a través da seguinte ligazón:

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.htmlAbre en nueva ventana

As comunicacións, solicitudes e queixas sobre accesibilidade destes sitios web serán recibidas e tratadas pola División de Gobernanza e Transparencia do Banco de España.

Procedemento de aplicación

Pode iniciar unha reclamación contra a resposta a unha solicitude de información accesible ou queixa relacionada coa accesibilidade destes sitios web (artigo 13 do RD 1112/2018) a través da seguinte ligazón:

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.htmlAbre en nueva ventana

As reclamacións sobre accesibilidade dixital destes sitios web serán resoltas polo vicesecretario xeral do Banco de España.

Contido opcional

Os sitios web aquí indicados están en permanente evolución, incluíndo a mellora da accesibilidade.

Navegadores soportados
Familia do navegadorNivel de soporte
Chrome 100% soportado
IE 11  100% soportado
Firefox  soportado
Safari soportado parcialmente
Opera soportado

 

Definición dos niveis de soporte

 • Navegador 100% soportado: A presentación, a visualización dos contidos, a navegación entre as páxinas e a funcionalidade son óptimas.
 • Navegador soportado: A visualización dos contidos, a navegación e a funcionalidade son como no navegador 100% soportado, e admítense mínimas degradacións da capa de presentación.
 • Navegador soportado parcialmente: A visualización dos contidos, a navegación e a funcionalidade son como no navegador 100% soportado, e admítese unha degradación elegante da capa de presentación que en ningún caso debe prexudicar á visualización dos contidos.

Información do navegador

A través da seguinte ligazón pódese consultar a información básica do navegador que se está a utilizar. Esta información poderá ser solicitada polo servizo técnico do Banco de España co obxecto de facilitar a resolución de certas incidencias.