Ikuskapena

Ikuskapena

Banco de Españak kaudimena eta bere kargu dituen erakundeen araudi espezifikoa betetzea gainbegiratzen ditu.

Ikuskapenaren eredua lau elementutan oinarritzen da:

  • Araudi eraginkor eta zuhurra, jardueraren sarbide eta gauzatze arauekin.
  • Erakundeen etengabeko ikuskapena, aldizkako informazioaren eta in situ ikuskapenen harrera eta analisiarekin.
  • Zuzentzeko neurriak (eskakizunak eta gomendioak; onbideratze planak; administratzaileen parte-hartzea edo ordezkapena).
  • Erakunde zein bere administratzaileei eragiten dien diziplinazko erregimen zigortzailea.

Atal honetan, besteak beste, Bankuaren funtzio gainbegiralearen markoa, araudia eta aplikatzen diren irizpide gainbegiraleak ezagutu daitezke.