Lehen zor publikoaren merkatuan

Lehen zor publikoaren merkatuan

Banco de Españaren Autonomia Legeak ezarritakoaren arabera, Banco de Españak zor publikoaren finantza-zerbitzua eskaini behar du Altxor Publikoarekin eta hala eskatzen duten autonomia-erkidegoekin adostutako arauei jarraiki, eta haien jaulkitze, amortizazio eta, orokorrean, kudeaketa prozedurak errazteko bitarteko teknikoekin lagunduko die.

Horrez gain, erosketa zuzena debekatzen die zor publikoaren jaulkitzaileei, eta ezin izango dituzte titulu publikoak baino erosi, bigarren mailako merkatuetan, beren diru-politikaren zereginetarako.

2003ko apirilaren 1az geroztik, Finantza Sistema Eraberritzeko Neurriei buruzko 44/2002 Legeari jarraiki, idatzitako zor publikoaren eragiketen erregistro, konpentsazio eta likidazio funtzioak bere gain hartu ditu IBERCLEAR SAk, Balioak Erregistratzeko, Konpentsatzeko edo Likidatzeko Sistemen Kudeaketarako sozietateak.

Atal honetan, ondokoen berri izan daiteke: lehen zor publikoaren merkatuan parte hartzen duten erakundeak, aplikazio tekniko arautzaileak, jaulkipen komunikazioak, zorraren amortizazioa edo kudeaketa eta merkatuaren eguneroko buletina.