Billeteak eta txanponak

Billeteak eta txanponak Edukien aurkibidea

2002ko urtarrilaren 1ean, euroa sartu zen zirkulazioan eta billete eta txanpon nazionalak ordezkatu zituen. Europako Banku Zentralaren (EBZ) Gobernu Kontseiluak urtean zenbat euro-billete ekoiztuko diren erabakitzen du, bai eta onartu ere herrialde bakoitzak gehienez jaulki dezakeen moneta kopurua. Billeteak eta txanponak zirkulazioan jartzeko ardura Banku Zentral Nazionalena da.

Euroaren hasieratik bertatik, zirkulazioan dauden billeteen zenbatekoa eta kopurua handituz joan da etengabe; beste arrazoi batzuren artean, efektiboak, ordainketarako tresna gisa, ezaugarri bereziak dituelako:

  • Transakzio komertzialetan erabiliena da.
  • Zenbateko txikiko transakzioetan, kostea baxuagoa da ordainketarako tresna elektronikoena baino.
  • Denon eskura dago eta ordainketak egiteko aukera ematen die bankuan kontu korronterik ez duenari, horietarako sarbidea mugatuta dutenei edo ordainketarako bitarteko elektronikorik erabili ezin dutenei.
  • Jendeari bere gastuak hobeto kontrolatzeko aukera ematen dio.
  • Segurua da iruzurraren eta faltsutzearen aurka.
  • Baliozko gordailua da.

Atal honetan euro billete eta txanponen inguruko zenbait gauza jakin daitezke, baita pezetari buruzko informazioa ere.

Harremanetarako