Normativa

Normativa

En aquesta secció es pot accedir, sota l'epígraf "Regulació d'entitats de crèdit", a blocs temàtics amb la normativa aplicable a les entitats de crèdit, tant comunitària, com estatal i autonòmica.

La "Base de Dades de legislació Financera" facilita l'accés a les disposicions legals que conformen el sistema financer, amb especial incidència en les que regulen les entitats de crèdit.

Les Circulars vigents del Banco de España es poden consultar bé cronològicament o bé seguint l'índex analític.

Finalment, s'ofereixen totes les mesures extraordinàries de caràcter econòmic i financer que el Govern ha pres per tal de fer front a la crisi creditícia.

Regulació d'entitats de crèdit

  • Estatal
  • Comunitària

Base de dades de legislació financera

Circulars del Banco de España