Mecanisme Únic de Supervisió (MUS)

Mecanisme Únic de Supervisió (MUS)

El Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) instaura un nou sistema de supervisió financera format pel Banc Central Europeu (BCE) i les autoritats nacionals competents (ANC) dels països de la Unió Europea (UE) participants.

Els seus principals objectius són vetllar per la seguretat i la solidesa del sistema bancari europeu i augmentar la integració i l’estabilitat financeres a Europa.

Constitueix el primer pas cap a la denominada «unió bancària», de què també forma part el Mecanisme Únic de Resolució i que es preveu completar amb un sistema harmonitzat de garanties de dipòsits.

Últimes notícies

INFORMACIÓ RELACIONADA 

Declaració institucional