Publicacions

Publicacions Índex de continguts

Aquesta pàgina recull les memòries, els documents, els informes i les anàlisis que ha publicat el Banco de España en l’àmbit de les seves funcions i responsabilitats, així com algunes de les publicacions del BCE que s’han traduït al castellà.

Últimes publicacions

Informes i memòries anuals

Informe Institucional

Visión de la organización, estructura y funciones del Banco de España.

Anàlisi econòmica i recerca

Notas Económicas

Coyuntura económica, metodología y estadística.

Research Update

Resumen semestral de las actividades de investigación del Banco de España.

Artículos Analíticos

Análisis de la actualidad económica y financiera.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Cercador de publicacions