Accesibilitat

Accesibilitat

Declaració d’accessibilitat

Banco de España s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públicAbre en nueva ventana.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica als llocs web següents:

Situació de compliment

Aquests llocs web son parcialment conformes al RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen seguidament.

Contingut no accessible

El contingut recollit seguidament no és accessible per les raons següents:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018.
  • Pot haver-hi errades d’edició a les pàgines web i en els documents finals, tot i que ens esforcem per millorar-ho.
 • Càrrega desproporcionada.
  • No aplica
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.
  • Pot haver-hi continguts o arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment amb tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de març de 2019.

El mètode emprat per preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l’organisme mateix.

Última revisió de la declaració: 20 de setembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquests llocs web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat dels llocs web

A través del formulari electrònicAbre en nueva ventana o per via telefònica amb el Centre d’ajuda a l’usuari +34 91 338 6666.

També podeu sol·licitar que se us proporcionin en un format accessible aquells continguts publicats en aquests llocs web que estiguin exclosos de l'obligació de ser accessibles i formular queixes relatives als requisits d'accessibilitat (article 10.2.b del RD 1112/2018) a través de l'enllaç següent:

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.htmlAbre en nueva ventana  

Les comunicacions, les sol·licituds i les queixes sobre accessibilitat d'aquests llocs web seran rebudes i tractades per la Divisió de Governança i Transparència del Banco de España.

Procediment d’aplicació

Podeu iniciar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d'informació accessible o queixa relacionada amb l'accessibilitat d'aquests llocs web (article 13 del RD 1112/2018) a través de l'enllaç següent:

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.htmlAbre en nueva ventana

Les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquests llocs web seran resoltes pel Sotssecretari General del Banco de España.

Contingut opcional

Els llocs web indicats estan en constant evolució, inclosa la millora de l'accessibilitat.

Navegadors suportats
Familia del navegadorNivell de suport
Chrome 100% suportat
IE 11  100% suportat
Firefox  suportat
Safari parcialment suportat
Opera suportat


Definició dels nivells de suport

 • Navegador 100% suportat: La presentació, la visualització dels continguts, la navegació entre les pàgines i la funcionalitat són òptimes.

 • Navegador suportat: La visualització dels continguts, la navegació i la funcionalitat són com les del navegador 100% suportat i s’admeten degradacions mínimes de la capa de presentació.
 • Navegador parcialment suportat: La visualització dels continguts, la navegació i la funcionalitat són com les del navegador 100% suportat i s’admet una degradació elegant de la capa de presentació que en cap cas no ha de perjudicar la visualització dels continguts.

Informació del navegador

A través del següent enllaç es pot consultar la informació bàsica del navegador que s’està utilitzant. Aquesta informació pot ser demanada pel servei tècnic del Banco de España amb la finalitat de facilitar la resolució de certes incidències.